Syndyk Masy Upadłości RAMCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 0000180040, NIP: 5850001968, REGON: 19002345600000 zgodnie z postanowieniem sędziego – komisarza z dnia 25 marca 2024 r. sprzedaje samochód osobowy po byłym zakładzie zajmującym się sprzedażą  hurtową części i akcesoriów do pojazdów samochodowych.

Syndyk sprzedaje następujący samochód osobowy wskazany poniżej za cenę nie niższą niż  12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).

SKODA RAPID ROCZNIK 2014, NR REJESTRACYJNY NO  3656T, VIN: TMBEJ6NH4F4515329, DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI 10.09.2014, PRZEBIEG 243000 KM, PALIWO: DIESEL.

Syndyk jednocześnie wskazuje, że ruchomość w postaci wskazanego pojazdu znajduje się obecnie w Gdynia, ul. Chwaszczyńska 188, przy siedzibie firmy RAMCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Pojazd zostanie sprzedany przez Syndyka za najwyższą oferowaną cenę jednak nie niższą niż cena jednostkowa w ogłoszeniu. Cena minimalna sprzedaży jest już ceną brutto z doliczonym podatkiem VAT (23%). Syndyk dokonuje sprzedaży na podstawie faktury VAT.

 

Oferty należy składać w terminie do 11 kwietnia 2024 roku:
mailowo na adres: sekretariat@pskancelaria.pl bądź korespondencyjnie na adres kancelarii syndyka: ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia.

Osoby zainteresowane (oferent) prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 536-981-555 lub mailowo w tytule wpisując sygn. akt: GD1G/GUp/77/2023 samochody firmy Ramco

W mailu proszę wpisać Ramco Sp. z o.o. – Skoda Rapid oraz oferowaną cenę , kontakt telefoniczny bądź mailowy do siebie.

Syndyk oświadcza, że oferent decydując się na zakup zgadza się tym samym na wyłączenie rękojmi na podstawie art. 558 kc, a także, że wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zakupem i odbiorem ruchomości.

W przypadku jeżeli zgłosi się więcej niż jeden zainteresowany Syndyk wybierze ofertę bardziej korzystną cenowo, która wpłynie do dnia wyboru oferty przez Syndyka. O wyborze oferty Syndyk poinformuje wybranego oferenta. Cena powinna zostać zapłacona na rachunek wskazany przez Syndyka co najmniej na jeden dzień przed odbiorem przedmiotu sprzedaży.

Syndyk zastrzega prawo odwołania i unieważnienia możliwości składania ofert bez podania przyczyn.