Syndyk masy upadłości MPF Przemysław Fiłonowicz w Elblągu informuje, że ogłasza szósty Konkurs ofert na sprzedaż: Maszyny podajniczej Longway Model ZSJL-2500

Cena wywoławcza sprzedawanej ruchomości nie niższa niż : 26.635,62 zł netto (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych sześćdziesiąt dwa grosze) plus należny podatek VAT  (23%)

Ważne daty:

wadium w wysokości 2663,56 zł – należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości MPF Przemysław Fiłonowicz w upadłości prowadzony w banku SANTANDER BANK POLSKA SA o numerze: 69 1090 1102 0000 0001 4284 3195. do dnia 01.02.2022 r. ( UWAGA! liczy się data uznania rachunku masy)

ofertę należy złożyć do dnia 02.02.2022 r. (UWAGA! liczy się data wpływu do Syndyka) osobiście w biurze syndyka lub w wysyłając korespondencyjnie na adres: Kancelaria Syndyka Renata Piętka ul. Siewna 1, Piętro I, wejście z tyłu budynku, 81-574 Gdynia

otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.02.2022 r. o godz. 12.00Nowym Biurze Syndyka w Gdyni, przy ul. Siewnej 1, piętro 1, wejście z tyłu budynku, 81-574 Gdynia

Regulamin dostępny na stronie : www.pskancelaria.pl (Blog), www.ofp.com.pl (Blog). Operat ruchomości wraz z regulaminem zostały załączone pod linkiem:

 

https://1drv.ms/u/s!AmEc0F9Ou7mYgbd75PcF7jGAnal5dg?e=JJ3aYb

 

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 502 734 328.