News2019-06-05T20:35:32+00:00

Syndyk sprzedaje należność z tytułu umowy zlecenia

Listopad 22nd, 2023|Categories: Financial|

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki należność wchodzącą w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt GD1G/GUp-s/230/2022 za najwyższą proponowaną cenę jednak NIE NIŻSZĄ NIŻ 260,40 [...]

Syndyk ogłasza konkurs na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w skład której wchodzi: działka nr 150, zakupiona na cele inwestycyjne, dla której sposób korzystania wpisano, że są to grunty orne.

Listopad 22nd, 2023|Categories: Financial|

„Syndyk w postępowaniu upadłościowym Upadłego Stefana Lewandowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 206 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 213 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe [...]

Syndyk ogłasza konkurs na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem parterowym z poddaszem o funkcji mieszkalnej jednorodzinnej oraz garażem

Listopad 22nd, 2023|Categories: Financial|

„Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 206 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 213 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych [...]

Syndyk sprzeda 4/6 udziału w lokalu mieszkalnym

Listopad 21st, 2023|Categories: Financial|

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza „na podstawie art. 320 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Konkursu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2023 r. [...]

Syndyk ogłasza konkurs na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działki nr 346/27 i nr 346/28 zabudowane budynkiem mieszkalno-usługowym oraz udziału w drodze wewnętrznej.

Listopad 20th, 2023|Categories: Financial|

„Syndyk w postępowaniu upadłościowym Upadłej Luizy Kania, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 206 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 213 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe [...]