Z uwagi na liczne zapytania Biuro Syndyka sporządziło dla Państwa „wzór oferty”, który zamieszczony jest poniżej:

Wzór zwykłej oferty (bez regulaminu i konkursu)

 

 

Gdynia , 16 marca  2021

Janusz Kowalski/ SOKÓŁ Sp. z o.o.

Pesel 82080508906 / KRS 0000582582

Adres: ul. Poniatowskiego 10, 80-505 Gdynia

Telefon: 501 357 159

e-mail: kowal@wp.pl

                                                                                                                                                             Syndyk Masy Upadłości Renata Piętka

           ul. Warszawska 78

81-309 Gdynia

Sygn. akt: GUp 109/20

OFERTA

Składam ofertę na zakup:

  1. nieruchomości położonej w Słupsku przy UL. Porębskiego 10 (KW NR GD1S/00078569/2)
  2. ruchomości tj. szlifierki kątowej marki MAKITA

należącej do masy upadłości Upadłego – Kazimierza Wielkopolskiego sygn. akt: GUp 109/20 za kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto / netto .

Oświadczam, że jest mi znana, sytuacja prawna i faktyczna  przedmiotu sprzedaży, nie wnoszę z tego tytułu żadnych zastrzeżeń i wyrażam zgodę na wyłączenie rękojmi na podstawie art. 558 kc, a także, że wyrażam zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zawarciem umowy kupna- sprzedaży.

 

________________________

PODPIS CZYTELNY

 

 

*JEST TO PRZYKŁADOWY WZÓR OFERTY PISEMNEJ ;

*NIE DOTYCZY SPRZEDAŻY KONKURSOWYCH  GDYŻ OFERTY WÓWCZAS SKŁADANE POWINNY ZAWIERAĆ TO CO JEST W REGULAMINIE SPRZEDAŻY

*OFERTY TEGO TYPU SKŁADANE ZWYKLE NA PRZEDMIOTY NISKOCENNE

* DANE WSKAZANE POWYŻEJ SĄ CAŁKOWICIE PRZYPADKOWE