Syndyk masy upadłości MPF Przemysław Fiłonowicz w Elblągu ogłasza TRZECI Konkurs ofert na sprzedaż HALI PRODUKCYJNEJ tj.:

  1. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasta Elbląg, położonego w Elblągu przy ul. Piławskiej w województwie warmińsko- mazurskim, stanowiącego działkę gruntu oznaczoną nr 87/20 o powierzchni 15.654 m2, wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków produkcyjno- magazynowych z częścią biurowo- socjalną o łącznej powierzchni użytkowej 9674 m2 ( KW EL1E/00101590/3) , oraz udziałem wynoszącym 815/1000 części w działkach drogowych nr 87/21 o powierzchni 473 m2 oraz 87/22 o powierzchni 696 m2 (obie objęte KW nr EL1E/00096265/7) (oznaczenie nieruchomości par. 2 ust. 2 Regulaminu)..
  2. Cena wywoławcza nie niższa niż : 000.000 zł netto (pięć milionów złotych) plus należny podatek VAT.
  3. Ważne daty:
  4. wadium w wysokości 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) – do dnia 24.02.2021R. ( UWAGA! liczy się data uznania rachunku masy)
  5. oferta – do dnia 25.02.2021 r. (UWAGA! liczy się data wpływu do Syndyka)
  6. otwarcie ofert- w dniu 26.02.2021 r. o godz. 12.00 w Biurze Syndyka w Gdyni, przy ul. Warszawskiej 78, piętro 1
  7. Regulamin dostępny na stronie : pskancelaria.pl (Blog), www.ofp.com.pl (Blog). Operat nieruchomości pod linkiem:

 

https://1drv.ms/u/s!AtrSiXsFoxK9qEQYdTDXeUMWrJUB?e=jPmsJm

 

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 502 734 328, od dnia 02.02.2021 do dnia 23.02.2021 od poniedziałku do piątku .