Syndyk sprzeda telefon Samsung Galaxy A40

By |2021-11-08T14:30:02+00:00Listopad 8th, 2021|Prawo upadłościowe|

Syndyk Masy Upadłości Industry Piping Contractors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni w upadłości  sprzeda z wolnej ręki używany telefon komórkowy Samsung Galaxy A40 w stanie bardzo dobrym za cenę wywoławczą nie niższą niż 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) + VAT na podstawie faktury – 246,00 złotych brutto. Koszty związane z zawarciem umowy pokrywa Kupujący, o [...]