Syndyk masy upadłości Agnieszki Bobko ogłasza TRZECI konkurs ofert na sprzedaż

By |2021-01-27T16:33:02+00:00Styczeń 27th, 2021|Financial|

nieruchomość gruntowa zabudowana domem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej położona w obrębie Płoskinia gmina Płoskinia, powiat braniewski, woj. warmińsko-mazurskie , stanowiące działkę nr 229/1 o powierzchni 5 188 m2 , dla której to Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr EL1B/00039234/1. cena wywoławcza nieruchomości jest to kwota: 23 000,00 zł [...]