Syndyk Masy Upadłości Firmy POMEZANIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu w upadłości KRS 0000180822,  sprzeda z wolnej ręki ruchomości w postaci wyposażenia po byłym salonie odzieżowym, których lista znajduje się poniżej w linku.

Syndyk wystawia na sprzedaż następujące ruchomości znajdujące się pod linkiem, w załączeniu również zdjęcia sprzedawanych ruchomości:

https://1drv.ms/f/s!AmEc0F9Ou7mYhZwRiYXfgzvsaJ6KnQ?e=Dgn8II

Syndyk informuje, że sprzedaż nastąpi po uzyskaniu zgody przez Sędziego Komisarza. Jednocześnie Syndyk wskazuje, że ruchomości znajdują się w Gdyni przy ul. Zygmunta Augusta oraz w Galerii Handlowej Klif przy Alei Zwycięstwa.

Wyposażenie sprzedawane jest za najwyższą oferowaną cenę jednak nie niższą niż cena jednostkowa wskazana w załączonych zestawieniach. Syndyk informuje, że sprzedaż ruchomości nie musi nastąpić w pakiecie. Syndyk wskazuje, że jeśli ktoś jest zainteresowany nabyciem, ale za cenę niższą niż w załączniku, ofertę taką również można złożyć.

 

Celem uzyskania dokładniejszych danych prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy z biurem Kancelarii Syndyka.

Syndyk dokonuje sprzedaży na fakturę. Do każdej kwoty netto doliczony jest VAT 23%. Syndyk dokonuje sprzedaży na podstawie faktury VAT, z zastrzeżeniem, że sprzedaje wskazane ruchomości dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub spółek.

Oferty należy składać w terminie do 3 listopada 2023 roku:
mailowo na adres: sekretariat@pskancelaria.pl bądź korespondencyjnie na adres kancelarii syndyka: ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia.

Osoby zainteresowane (oferent) prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 502-734-328 lub mailowo w tytule wpisując sygn. akt: EL1E/GUp/3/2023

W mailu proszę wpisać Pomezania – konkretne przedmioty wyposażenia z zestawienia Syndyka oraz oferowaną cenę , kontakt telefoniczny bądź mailowy do siebie.

Syndyk oświadcza, że oferent decydując się na zakup zgadza się tym samym na wyłączenie rękojmi na podstawie art. 558 kc, a także, że wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zakupem i odbiorem ruchomości.

W przypadku jeżeli zgłosi się więcej niż jeden zainteresowany Syndyk wybierze ofertę bardziej korzystną cenowo, która wpłynie do dnia wyboru oferty przez Syndyka. O wyborze oferty Syndyk poinformuje wybranego oferenta. Cena powinna zostać zapłacona na rachunek wskazany przez Syndyka co najmniej na jeden dzień przed odbiorem przedmiotu sprzedaży.

Syndyk zastrzega prawo odwołania i unieważnienia możliwości składania ofert bez podania przyczyn.