Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Joanna Leśnicka Firma Handlowo Usługowa NIP: 7411022478,  sprzeda z wolnej ręki telewizor marski LG 42 cale –  zwany dalej przedmiotem sprzedaży.

Telewizor sprzedawany jest na za najwyższą oferowaną cenę NIE NIŻSZĄ NIŻ  150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt zł 00/100).

Syndyk informuje, że sprzedaż nastąpi po uzyskaniu zgody przez Sędziego Komisarza.

Celem dokładniejszych danych prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

Syndyk dokonuje sprzedaży na fakturę. Podana cena jest ceną brutto (zawiera VAT – 23%).

Oferty należy składać w terminie do 21 czerwca 2023 roku mailowo na adres: sekretariat@pskancelaria.pl  bądź korespondencyjnie na adres kancelarii syndyka: ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia.

Osoby zainteresowane (oferent) prosimy o kontakt:
telefoniczny pod nr tel: 536 981 555,
mailowy na adres: sekretariat@pskancelaria.pl
bądź korespondencyjnie na adres kancelarii syndyka: ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia
w tytule wpisując : sygn. akt: : EL1E/GUp/4/2023 – telewizor LG

W treści proszę wpisać: przedmiot zakupu, cenę , kontakt telefoniczny bądź mailowy do siebie.

Syndyk oświadcza, że oferent decydując się na zakup zgadza się tym samym na wyłączenie rękojmi na podstawie art. 558 kc.

W przypadku jeżeli zgłosi się więcej niż jeden zainteresowany Syndyk wybierze ofertę bardziej korzystną cenowo, która wpłynie do dnia wyboru oferty przez Syndyka. O wyborze oferty Syndyk poinformuje wybranego oferenta. Cena powinna zostać zapłacona na rachunek wskazany przez Syndyka na fakturze co najmniej na jeden dzień przed odbiorem przedmiotu sprzedaży.

Syndyk zastrzega prawo odwołania i unieważnienia możliwości składania ofert bez podania przyczyn.