Syndyk Masy Upadłości Industry Piping Contractors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni w upadłości  sprzeda z wolnej ręki używany serwer plików QNAP model TS-431X w stanie dobrym za cenę wywoławczą nie niższą niż 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) + VAT na podstawie faktury –1.845,00 złotych brutto. Koszty związane z zawarciem umowy pokrywa Kupujący, o ile się pojawią.

Serwer plików QNAP TS-431X to urządzenie, które pozwoli bezpiecznie przechowywać dużą liczbę plików multimedialnych oraz udostępniać je w zależności od potrzeb. Pojemna pamięć masowa umożliwi gromadzenie w jednym miejscu kolekcji gier, zajmujących dużo miejsca na dyskach oraz pliki, które chcemy zachować w celu późniejszego wglądu czy modyfikacji. Model TS-431X obsługuje maksymalnie cztery dyski twarde i jest wyposażony w zintegrowany port 10GbE SFP+ pozwalający sprostać wymagającym zastosowaniom przetwarzania danych, dzięki czemu całość stanowi opłacalne rozwiązanie do codziennych zadań biznesowych. Serwer TS-431X pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego QTS i jest wyposażony zarówno we wszechstronne funkcje serwerowe, jak i kilka wyjątkowych funkcji dodatkowych. Stanowi on idealny system NAS na start dla przedsiębiorstw wymagających funkcji tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych, obsługi rozwiązań chmury prywatnej.

Oferty należy składać w terminie do 10.02.2022 w formie pisemnej adresując na adres nowej siedziby Syndyka :

Renata Piętka Kancelaria Radcy Prawnego ul. Siewna 1, piętro 1, 81- 574 Gdynia

lub mailowo na adres: sekretariat@pskancelaria.pl

Osoby zainteresowane (oferent) prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 790 346 123 lub mailowo : sekretariat@pskancelaria.pl  w tytule wpisując : sygn. akt: VI GUp 15/21 – Serwer plików

W mailu proszę wpisać przedmiot zakupu, cenę , kontakt telefoniczny bądź mailowy do siebie. Syndyk oświadcza, że oferent decydując się na sprzedaż zgadza się tym samym na wyłączenie rękojmi na podstawie art. 558 kc, a także, że wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zawarciem umowy kupna- sprzedaży.

W przypadku jeżeli zgłosi się więcej niż jeden zainteresowany Syndyk wybierze ofertę bardziej korzystną cenowo, która wpłynie do dnia wyboru oferty przez Syndyka. O wyborze oferty Syndyk poinformuje wybranego oferenta. Cena powinna zostać zapłacona na rachunek wskazany przez Syndyka co najmniej na jeden dzień przed odbiorem przedmiotu sprzedaży. Przedmiot sprzedaży znajduje się do odbioru w Kancelarii Syndyka Renaty Piętki w Gdyni

Syndyk zastrzega prawo odwołania i unieważnienia możliwości składania ofert bez podania przyczyn.