Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki samochód osobowy MARKI RENAULT TRAFIC (nr rejestracyjny NNM 15260) – rok produkcji 2008

za cenę wywoławczą nie niższą niż 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) brutto na podstawie umowy cywilnoprawnej (syndyk dokonuje sprzedaży w postępowaniu upadłościowym konsumenckim – nie wystawia faktury VAT). Koszty związane z zawarciem umowy pokrywa Kupujący, o ile się pojawią. Samochód posiada aktualne badanie techniczne oraz ważne ubezpieczenie.

Oferty należy składać w terminie do 18.07.2022 w formie pisemnej adresując na adres  siedziby kancelarii Syndyka :

Renata Piętka Kancelaria Radcy Prawnego ul. Siewna 1, Piętro 1, 81-574 Gdynia

lub mailowo na adres: sekretariat@pskancelaria.pl

Osoby zainteresowane (oferent) prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 536-981-555 lub mailowo : sekretariat@pskancelaria.pl w tytule wpisując : sygn. akt:            EL1E/GUp/2/2022- samochód marki Renault Trafic

W mailu proszę wpisać przedmiot zakupu, cenę , kontakt telefoniczny bądź mailowy do siebie. Syndyk oświadcza, że oferent decydując się na zakup zgadza się tym samym na wyłączenie rękojmi na podstawie art. 558 kc, a także, że wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zawarciem umowy kupna- sprzedaży.

W przypadku jeżeli zgłosi się więcej niż jeden zainteresowany Syndyk wybierze ofertę bardziej korzystną cenowo, która wpłynie do dnia wyboru oferty przez Syndyka. O wyborze oferty Syndyk poinformuje wybranego oferenta. Cena powinna zostać zapłacona na rachunek wskazany przez Syndyka  co najmniej na jeden dzień przed odbiorem przedmiotu sprzedaży. Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się osobiście po uprzednim umówieniu się telefonicznym pod nr: 536-981-555.

Syndyk zastrzega prawo odwołania i unieważnienia możliwości składania ofert bez podania przyczyn.