Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania ofert na zakup ruchomości w postaci zabawek, odzieży  oraz innych produktów dziecięcych.

Syndyk wskazuje, że posiada zestawienie ruchomości w postaci 2580 sztuk (815 różnych pozycji na spisie), każda rzecz została oszacowana na kwotę 15 zł za sztukę. Zestawienie ruchomości Syndyk prześle dla osób zainteresowanych po skierowaniu zapytania na adres e-mailowy Syndyka: sekretariat@pskancelaria.pl

Jednocześnie Syndyka wskazuje, że zestawienie sprzedawanych zabawek i artykułów dziecięcych znajduje się również w załączeniu pod linkiem:  

https://1drv.ms/b/s!AmEc0F9Ou7mYhdFKqiRprxvZ0vl3dg?e=VbQq4P

Syndyk z uwagi na ogromną ilość ruchomości zamierza dokonać sprzedaży pakietowej. Syndyk wskazuje, że przedmiotowe ruchomości wolne są od zabezpieczenia. Syndyk nadmienia, że są to przede wszystkim zabawki oraz ubrania dziecięce w związku z charakterem działalności jaką prowadziła Upadła.

Cena wywoławcza pakietu ruchomości nie mniejsza niż 38.700,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy siedemset złotych).

Oferty należy składać w terminie do 07 grudnia 2023 roku mailowo na adres: sekretariat@pskancelaria.pl   bądź korespondencyjnie na adres kancelarii syndyka:
ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia

Syndyk informuje, że sprzedaż wskazanych ruchomości następuje zgodnie z wyrażeniem zgody sędziego – komisarza, która została wydana w dniu 24.11.2023 r. Sprzedaż ruchomości nastąpi za najwyższa oferowaną cenę złożoną do dnia składania ofert jednak nie niższą niż cena wywoławcza pakietu ruchomości.

Syndyk dokonuje sprzedaży na podstawie umowy cywilnoprawnej (syndyk dokonuje sprzedaży w postępowaniu upadłościowym konsumenckim – nie wystawia faktury VAT). Koszty związane z zawarciem umowy pokrywa Kupujący, o ile się pojawią.

Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się osobiście po uprzednim umówieniu się telefonicznym pod nr: 536-981-555. Ruchomości zgodnie z wiedzą Syndyka znajdują się obecnie w mieszkaniu upadłej na terenie miejscowości Rumia

Osoby zainteresowane (oferent) prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 536-981-555 lub mailowo : sekretariat@pskancelaria.pl w tytule wpisując : sygn. akt: GD1G/GUp/65/2023 – zabawki

W treści proszę wpisać przedmiot zakupu (zabawki), cenę , kontakt telefoniczny bądź mailowy do siebie.

Syndyk oświadcza, że oferent decydując się na zakup zgadza się tym samym na wyłączenie rękojmi na podstawie art. 558 kc, a także, że wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zawarciem umowy kupna- sprzedaży.

W przypadku jeżeli zgłosi się więcej niż jeden zainteresowany Syndyk wybierze ofertę bardziej korzystną cenowo, która wpłynie do dnia wyboru oferty przez Syndyka. Cena powinna zostać zapłacona na rachunek wskazany przez Syndyka  co najmniej na jeden dzień przed odbiorem przedmiotu sprzedaży.

Syndyk zastrzega prawo odwołania i unieważnienia możliwości składania ofert bez podania przyczyn.