Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwo Remax-Z Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000136896, NIP 5860159257, REGON 002858603 zgodnie z postanowieniem sędziego – komisarza z dnia 12 lutego 2024 r. sprzedaje ruchomości i maszyny po byłym zakładzie zajmującym się naprawą i konserwacją statków i łodzi
Syndyk sprzedaje ruchomości i maszyny pojedynczo, ale jeśli ktoś jest zainteresowany zakupem w pakiecie to również jest to możliwe. Wykaz znajduje się poniżej.
Ruchomości będą sprzedawane przez Syndyka za najwyższą oferowaną cenę jednak nie niższą niż cena jednostkowa w ogłoszeniu – cena wyceny Syndyka. Cena minimalna sprzedaży jest ceną netto , do której należy doliczyć podatek VAT (23%). Łączna minimalna kwota wystawianych ruchomości na sprzedaż przez Syndyka wynosi – 11 709,03 zł + plus podatek VAT (23%)
1. Maszyna Osu Hessler 300, 400 V zasilanie za cenę nie niższą niż 1 875,00 PLN + podatek VAT (23%)
2. Oczyszczarka stanowiskowa INSTAL GD. Kokoszki model: V-2m3 ;
Pojemność: 2.0000 m3 za cenę nie niższą niż 1 125,00 PLN + podatek VAT (23%)
3. Półautomat spawalniczy KEMPI model: Fast Mig MSF55 KMS400 za cenę nie niższą niż 509,03 PLN + podatek VAT (23%)
4. Agregat malarski Tri-tech/P.12 model: T11 za cenę nie niższą niż 3 550,00 PLN + podatek VAT (23%)
5. Pompa membranowa ARO arozone.com model: PD20A-BAPGGG-B za cenę nie niższą niż 3 750,00 PLN + podatek VAT (23%)
6. meble biurowe- zestaw za cenę nie niższą niż 375,00 PLN + podatek VAT (23%)
7. wiertarki 3 sztuki – sprzęt o niskiej wartości za cenę nie niższą niż 525,00 PLN + podatek VAT (23%)
Syndyk jednocześnie wskazuje, że ruchomości znajdują się obecnie w Gdyni przy ul. Budowniczych 10, przy siedzibie firmy Przedsiębiorstwo Remax-Z Sp. z o.o. Syndyk dokonuje sprzedaży na podstawie faktury VAT.
Oferty należy składać w terminie do 07 marca 2024 roku:
mailowo na adres: sekretariat@pskancelaria.pl bądź korespondencyjnie na adres kancelarii syndyka: ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia. W przypadku chęci zakupienia ruchomości w ofercie należy wskazać ruchomości, których dotyczy oferta wraz z numerem inwentarza (pierwszy od lewej strony w zestawieniu) oraz podać swoje dane kontaktowe oraz oferowaną cenę.
Osoby zainteresowane (oferent) prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 536-981-555 lub mailowo w tytule wpisując sygn. akt: GD1G/GUp/87/2023 ruchomości firmy Przedsiębiorstwie Remax-Z Sp. z o.o.
W mailu proszę wpisać Przedsiębiorstwie Remax-Z Sp. z o.o.– ruchomości oraz oferowaną cenę , kontakt telefoniczny bądź mailowy do siebie.
Syndyk oświadcza, że oferent decydując się na zakup zgadza się tym samym na wyłączenie rękojmi na podstawie art. 558 kc, a także, że wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zakupem i odbiorem ruchomości.
W przypadku jeżeli zgłosi się więcej niż jeden zainteresowany Syndyk wybierze ofertę bardziej korzystną cenowo, która wpłynie do dnia wyboru oferty przez Syndyka. O wyborze oferty Syndyk poinformuje wybranego oferenta. Cena powinna zostać zapłacona na rachunek wskazany przez Syndyka co najmniej na jeden dzień przed odbiorem przedmiotu sprzedaży.
Syndyk zastrzega prawo odwołania i unieważnienia możliwości składania ofert bez podania przyczyn.