Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwo Remax-Z Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000136896, NIP 5860159257, REGON 002858603 zgodnie z postanowieniem sędziego – komisarza z dnia 12 lutego 2024 r. sprzedaje ruchomości i maszyny po byłym zakładzie zajmującym się naprawą i konserwacją statków i łodzi

Syndyk sprzedaje ruchomości i maszyny pojedynczo, ale jeśli ktoś jest zainteresowany zakupem w pakiecie to również jest to możliwe. Wykaz znajduje się poniżej.

Ruchomości będą sprzedawane przez Syndyka za najwyższą oferowaną cenę jednak nie niższą niż cena jednostkowa w ogłoszeniu – cena wyceny Syndyka. Cena minimalna sprzedaży jest ceną netto , do której należy doliczyć podatek VAT (23%). Łączna minimalna kwota wystawianych ruchomości na sprzedaż przez Syndyka wynosi – 3 389,90  zł netto.

 

 

  1. Pompa membranowa ARO arozone.com model: PD20A-BAPGGG-B za cenę nie niższą niż 2 733,75 PLN + podatek VAT (23%)

 

  1. meble biurowe- zestaw za cenę nie niższą niż 273,40 PLN + podatek VAT (23%)

 

 

  1. wiertarki 3 sztuki – sprzęt o niskiej wartości za cenę nie niższą niż 382,75 PLN + podatek VAT (23%)

 

 

Syndyk jednocześnie wskazuje, że ruchomości znajdują się obecnie w Gdyni przy ul. Budowniczych 10, przy siedzibie firmy Przedsiębiorstwo Remax-Z Sp. z o.o. Syndyk dokonuje sprzedaży na podstawie faktury VAT.

 

Oferty należy składać w terminie do 25 lipca 2024 roku:
mailowo na adres: sekretariat@pskancelaria.pl bądź korespondencyjnie na adres kancelarii syndyka: ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia. W przypadku chęci zakupienia ruchomości w ofercie należy wskazać ruchomości, których dotyczy oferta wraz z numerem inwentarza (pierwszy od lewej strony w zestawieniu) oraz podać swoje dane kontaktowe oraz oferowaną cenę.

Osoby zainteresowane (oferent) prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 536-981-555 lub mailowo w tytule wpisując sygn. akt: GD1G/GUp/87/2023 ruchomości firmy Przedsiębiorstwie Remax-Z Sp. z o.o.

W mailu proszę wpisać Przedsiębiorstwie Remax-Z Sp. z o.o.– ruchomości oraz oferowaną cenę , kontakt telefoniczny bądź mailowy do siebie.

Syndyk oświadcza, że oferent decydując się na zakup zgadza się tym samym na wyłączenie rękojmi na podstawie art. 558 kc, a także, że wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zakupem i odbiorem ruchomości.

W przypadku jeżeli zgłosi się więcej niż jeden zainteresowany Syndyk wybierze ofertę bardziej korzystną cenowo, która wpłynie do dnia wyboru oferty przez Syndyka. O wyborze oferty Syndyk poinformuje wybranego oferenta. Cena powinna zostać zapłacona na rachunek wskazany przez Syndyka co najmniej na jeden dzień przed odbiorem przedmiotu sprzedaży.

Syndyk zastrzega prawo odwołania i unieważnienia możliwości składania ofert bez podania przyczyn.