Syndyk Masy Upadłości Let’s Deliver Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku w upadłości KRS 0000495166, NIP 5842733935, REGON 222004925 informuje o sprzedaży ruchomości  w postaci m. in. toreb termicznych, mebli, laptopów itp.

W załączeniu link do listy ruchomości do sprzedaży wraz  ze zdjęciami ruchomości

https://1drv.ms/f/s!AmEc0F9Ou7mYhsVoX2hgfkkEIRYPCw?e=OZRRsi

Wszystkie ceny ruchomości zostały wskazane w kwocie brutto. Syndyk dokonuje sprzedaży ruchomości PAKIETOWO na fakturę, za cenę nie niższą niż 12 608,56 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset osiem złotych 56/100). Cena minimalna sprzedaży jest już ceną brutto z doliczonym podatkiem VAT (23%).

W przypadku zainteresowania zakupem ruchomości prosimy o kontakt telefoniczny: 536-981-555 lub e-mailowy na adres kancelarii: sekretariat@pskancelaria.pl

Oferty na zakup załączonych ruchomości należy składać do dnia 13.03.2024 r.:

– mailowo na adres: sekretariat@pskancelaria.pl lub składać pisemnie na adres kancelarii:

Renata Piętka Kancelaria Radcy Prawnego ul. Siewna 1, Piętro I, wejście z tyłu budynku, 81- 574 Gdynia

W mailu proszę wpisać cenę , kontakt telefoniczny bądź mailowy do siebie. Syndyk oświadcza, że sprzedaż następuje z wyłączeniem rękojmi na podstawie art. 558 kc, a także, że kupujący wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zawarciem umowy kupna- sprzedaży.

W przypadku jeżeli zgłosi się więcej niż jeden zainteresowany Syndyk wybierze ofertę bardziej korzystną cenowo. Syndyk dokonuje sprzedaż za najwyższą oferowaną cenę. Syndyk dokonuje sprzedaży na podstawie faktury VAT.

O wyborze oferty Syndyk poinformuje wybranego oferenta. Cena powinna zostać zapłacona na rachunek wskazany przez Syndyka co najmniej na jeden dzień przed odbiorem przedmiotu sprzedaży.

Syndyk zastrzega prawo odwołania i unieważnienia możliwości składania ofert bez podania przyczyn.