Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki samochód osobowy marki Renault B Thalia rok produkcji 2005, benzyna, pojemność silnika 1390 cm, auto zgodnie z oświadczeniem upadłego i przedstawionymi dokumentami ma zapłaconą składkę ubezpieczenia do 25.02.2023 r., auto nie ma aktualnego przeglądu (był do 22.09.2022 r.), auto ma około 300 tysięcy km przebiegu, opony wielosezonowe z  grudnia 2021 r. Cena wywoławcza pojazdu nie mniejsza niż 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

Oferty należy składać w terminie do 21 lutego 2023 roku mailowo na adres: sekretariat@pskancelaria.pl

Syndyk dokonuje sprzedaży na podstawie umowy cywilnoprawnej (syndyk dokonuje sprzedaży w postępowaniu upadłościowym konsumenckim – nie wystawia faktury VAT). Koszty związane z zawarciem umowy pokrywa Kupujący, o ile się pojawią.

Samochód obecnie znajduje się przy miejscu zamieszkania dłużniczki w Elblągu. W załączeniu kilka zdjęć pojazdu.

Osoby zainteresowane (oferent) prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 536-981-555 lub mailowo : sekretariat@pskancelaria.pl w tytule wpisując : sygn. akt: EL1E/GUp-s/158/2022  – samochód marki Renault Thalia

W mailu proszę wpisać przedmiot zakupu, cenę , kontakt telefoniczny bądź mailowy do siebie. Syndyk oświadcza, że oferent decydując się na zakup zgadza się tym samym na wyłączenie rękojmi na podstawie art. 558 kc, a także, że wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zawarciem umowy kupna- sprzedaży.

W przypadku jeżeli zgłosi się więcej niż jeden zainteresowany Syndyk wybierze ofertę bardziej korzystną cenowo, która wpłynie do dnia wyboru oferty przez Syndyka. O wyborze oferty Syndyk poinformuje wybranego oferenta. Cena powinna zostać zapłacona na rachunek wskazany przez Syndyka  co najmniej na jeden dzień przed odbiorem przedmiotu sprzedaży. Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się osobiście po uprzednim umówieniu się telefonicznym pod nr: 536-981-555.

Syndyk zastrzega prawo odwołania i unieważnienia możliwości składania ofert bez podania przyczyn.