Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,  sprzeda z wolnej ręki samochód osobowy Marki Mazda 6 rok produkcji 2005 o pojemności silnika 1999 cm3, benzyna, VIN: JMZGY19F661400576 – zwany dalej przedmiotem sprzedaży.

Pojazd sprzedawany jest na za najwyższą oferowaną cenę jednak NIE NIŻSZĄ NIŻ  1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100).

Osoby chętne obejrzeć samochód, obecnie znajduje się on w miejscowości Górka 8A (Ostróda). Celem dokładniejszych danych prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

Syndyk informuje, że sprzedaż nastąpi po uzyskaniu zgody przez Sędziego Komisarza.

Syndyk dokonuje sprzedaży na podstawie umowy cywilnoprawnej (syndyk dokonuje sprzedaży w postępowaniu upadłościowym konsumenckim – nie wystawia faktury VAT). Koszty związane z zawarciem umowy pokrywa Kupujący, o ile się pojawią.

Oferty należy składać w terminie do 28 czerwca 2024 roku
mailowo na adres: sekretariat@pskancelaria.pl
bądź korespondencyjnie na adres kancelarii syndyka: ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia.

Osoby zainteresowane (oferent) prosimy o kontakt:
telefoniczny pod nr tel: 536 981 555,
mailowy na adres: sekretariat@pskancelaria.pl
bądź korespondencyjnie na adres kancelarii syndyka: ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia
w tytule wpisując : sygn. akt: : EL1E/GUp/5/2023 – samochód marki MAZDA 6

W treści proszę wpisać: przedmiot zakupu, cenę , kontakt telefoniczny bądź mailowy do siebie.

Syndyk oświadcza, że oferent decydując się na zakup zgadza się tym samym na wyłączenie rękojmi na podstawie art. 558 kc.

W przypadku jeżeli zgłosi się więcej niż jeden zainteresowany Syndyk wybierze ofertę bardziej korzystną cenowo, która wpłynie do dnia wyboru oferty przez Syndyka. O wyborze oferty Syndyk poinformuje wybranego oferenta.

Cena powinna zostać zapłacona na rachunek wskazany przez Syndyka co najmniej na jeden dzień przed odbiorem przedmiotu sprzedaży.

Syndyk zastrzega prawo odwołania i unieważnienia możliwości składania ofert bez podania przyczyn.