Syndyk Masy Upadłości Drew-Holz  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Iławie w upadłości KRS 0000728953, NIP: 7292725830 informuje o wyprzedaży majątku  w postaci maszyn po byłym zakładzie produkcyjnym Drew-Holz Sp. z o.o. w Iławie zajmującym się produkcją drzwi drewnianych oraz z płyty.

W załączeniu link do listy ruchomości – maszyn do sprzedaży wraz  ze zdjęciami ruchomości oraz skanem operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego. Ruchomości zostały oszacowane przez biegłego.

https://1drv.ms/f/s!AmEc0F9Ou7mYhKwrZF_u5fm9nbrW8A?e=mytIwN

Wszystkie ruchomości zostały wskazane w kwocie netto oraz brutto. Syndyk dokonuje sprzedaży na fakturę, do każdej ruchomości doliczany jest VAT – 23%.

W przypadku zainteresowania zakupem ruchomości prosimy o kontakt telefoniczny: 536-981-555 lub e-mailowy na adres kancelarii: sekretariat@pskancelaria.pl

Oferty na zakup załączonych ruchomości należy składać do dnia 07.08.2023 r.:

– mailowo na adres: sekretariat@pskancelaria.pl lub pisemnie na adres kancelarii:

Renata Piętka Kancelaria Radcy Prawnego ul. Siewna 1, Piętro I, wejście z tyłu budynku, 81- 574 Gdynia

Za każdym razem prosimy wskazać nr inwentarza danej ruchomości – kolumna nr 1 od lewej

W treści proszę wpisać przedmiot zakupu, cenę , kontakt telefoniczny bądź mailowy do siebie.

Syndyk oświadcza, że sprzedaż następuje z wyłączeniem rękojmi na podstawie art. 558 kc, a także, że kupujący wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zawarciem umowy kupna- sprzedaży.

Syndyk dokonuje sprzedaży za najwyższą oferowaną cenę, jednak NIE NIŻSZĄ NIŻ wskazana w załączonym pod linkiem WYKAZEM NIERUCHOMOŚCI.

W przypadku jeżeli zgłosi się więcej niż jeden zainteresowany Syndyk wybierze ofertę bardziej korzystną cenowo.

O wyborze oferty Syndyk poinformuje wybranego oferenta. Cena powinna zostać zapłacona na rachunek wskazany przez Syndyka co najmniej na jeden dzień przed odbiorem przedmiotu sprzedaży.

Syndyk zastrzega prawo odwołania i unieważnienia możliwości składania ofert bez podania przyczyn.