Syndyk Masy Upadłości SERWIS HALLER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000166316, NIP 5780005368, REGON 001338801 zgodnie z postanowieniem sędziego – komisarza z dnia 28 listopada 2023 r. sprzedaje ruchomości i zapasy po byłym zakładzie zajmującym się sprzedażą  hurtową i detaliczną pojazdów osobowych.

Przedmiotem sprzedaży jest Laweta marki Iveco rok produkcji 2019, data pierwszej rejestracji pojazdu 14.06.2019 rok, numer VIN ZCFC170D9K5287696; nr rejestracyjny GD604TT, przebieg 83.000 km.

Ruchomość zostanie sprzedana przez Syndyka za najwyższą oferowaną cenę nie niższą niż 195 772,36 zł brutto. Syndyk przewiduje zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży po wpłacie zaliczki celem odkupu lawety od leasingodawcy, a następnie wystawi fakturę sprzedaży po zapłacie ceny przez kupującego. Zaliczka to około 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), dokładna kwota zostanie potwierdzona przez leasingodawcę w formie faktury proforma.

 

 

Syndyk jednocześnie wskazuje, że laweta znajduje się obecnie w Gdańsku przy ul. Odyseusza 20, przy siedzibie firmy Serwis Haller Sp. z o.o.

 

Oferty należy składać w terminie do 22 grudnia 2023 roku:
mailowo na adres: sekretariat@pskancelaria.pl bądź korespondencyjnie na adres kancelarii syndyka: ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia. W przypadku chęci zakupienia lawety w ofercie należy podać swoje dane kontaktowe oraz oferowaną cenę.

Osoby zainteresowane (oferent) prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 502-734-328 lub mailowo w tytule wpisując sygn. akt: GD1G/GUp/59/2023 ruchomości firmy Serwis Haller

W mailu proszę wpisać Serwis Haller Sp. z o.o. – laweta oraz oferowaną cenę , kontakt telefoniczny bądź mailowy do siebie.

Syndyk oświadcza, że oferent decydując się na zakup zgadza się tym samym na wyłączenie rękojmi na podstawie art. 558 kc, a także, że wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zakupem i odbiorem ruchomości.

W przypadku jeżeli zgłosi się więcej niż jeden zainteresowany Syndyk wybierze ofertę bardziej korzystną cenowo, która wpłynie do dnia wyboru oferty przez Syndyka. O wyborze oferty Syndyk poinformuje wybranego oferenta. Cena powinna zostać zapłacona na rachunek wskazany przez Syndyka co najmniej na jeden dzień przed odbiorem przedmiotu sprzedaży (wystawieniem faktury).

Syndyk zastrzega prawo odwołania i unieważnienia możliwości składania ofert bez podania przyczyn.