Syndyk Masy Upadłości Industry Piping Contractors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni w upadłości  sprzeda z wolnej ręki Giętarkę EHB 642  za cenę wywoławczą nie niższą niż 12.750,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) + VAT na podstawie faktury – 15.682,50 złotych (piętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy 50/100). Koszty związane z zawarciem umowy pokrywa Kupujący, o ile się pojawią.

Oferty należy składać w terminie do 14.02.2022 w formie pisemnej adresując na adres Syndyka :

Renata Piętka Kancelaria Radcy Prawnego ul. Siewna 1, Piętro I, 81- 574 Gdynia

lub mailowo na adres: sekretariat@pskancelaria.pl

Osoby zainteresowane (oferent) prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 790 346 123 lub mailowo : sekretariat@pskancelaria.pl  w tytule wpisując : sygn. akt: VI GUp 15/21 – Giętarka

W mailu proszę wpisać przedmiot zakupu, cenę , kontakt telefoniczny bądź mailowy do siebie. Syndyk oświadcza, że oferent decydując się na sprzedaż zgadza się tym samym na wyłączenie rękojmi na podstawie art. 558 kc, a także, że wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zawarciem umowy kupna- sprzedaży.

W przypadku jeżeli zgłosi się więcej niż jeden zainteresowany Syndyk wybierze ofertę bardziej korzystną cenowo, która wpłynie do dnia wyboru oferty przez Syndyka. O wyborze oferty Syndyk poinformuje wybranego oferenta. Cena powinna zostać zapłacona na rachunek wskazany przez Syndyka co najmniej na jeden dzień przed odbiorem przedmiotu sprzedaży. Przedmiot sprzedaży zgodnie z wiedzą syndyka znajduje się do odbioru w okolicach Bydgoszczy.

Syndyk zastrzega prawo odwołania i unieważnienia możliwości składania ofert bez podania przyczyn.

Zdjęcia sprzedawanej ruchomości znajdują się pod linkiem:

https://1drv.ms/u/s!AmEc0F9Ou7mYgYwlYJL_jpU4aMzILw?e=x1fnLJ