Syndyk Masy Upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki sprzeda z wolnej ręki meble sklepowe tj. 1szt lustro do przymierzalni, 1 szt. stołek do przymierzalni, 1 szt. kotara do przymierzalni, 3 szt. panele stojące do kółkach na wieszaki Space Wall , 5 szt. paneli ściennych do Space Wall, 9 szt. półek na ścianę kostka, lada sklepowa, 3 szt. półki ścienne czarne płaskie półki, 1 szt. półka czarna stojąca niska, 2 szt. regały szklane pięciopółkowe, 4szt. wieszaki metalowe stojące , podstawki na buty do paneli około 100 szt. Sprzedane w pakiecie są tańsze.

Proponowana cena: 3.657,65 zł brutto (cena wywoławcza) na podstawie umowy cywilnoprawnej (syndyk dokonuje sprzedaży w postępowaniu upadłościowym konsumenckim – nie wystawia faktury VAT). Koszty związane z zawarciem umowy pokrywa Kupujący, o ile się pojawią.

Osoby zainteresowane (oferent) prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 790346123 lub mailowo : sekretariat@pskancelaria.pl w tytule wpisując : sygn. akt: VI GUp 345/20

W mailu proszę wpisać przedmiot zakupu, cenę , kontakt telefoniczny bądź mailowy do siebie. Syndyk oświadcza, że oferent decydując się na sprzedaż zgadza się tym samym na wyłączenie rękojmi na podstawie art. 558 kc, a także, że wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zawarciem umowy kupna- sprzedaży.

W przypadku jeżeli zgłosi się więcej niż jeden zainteresowany Syndyk wybierze ofertę bardziej korzystną cenowo, która wpłynie do dnia wyboru oferty przez Syndyka. O wyborze oferty Syndyk poinformuje wybranego oferenta. Cena powinna zostać zapłacona na rachunek wskazany przez Syndyka co najmniej na jeden dzień przed odbiorem przedmiotu sprzedaży.

Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się po uprzednim umówieniu się telefonicznym pod nr: 790346123 w Ustce (meble obecnie są złożone).

Syndyk zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia możliwości składania ofert bez podania przyczyn.

Przedmiot sprzedaży zobrazowany na projekcie architekta- umieszczony pod linkiem-

https://1drv.ms/u/s!AmEc0F9Ou7mY1GUAdvV-73gBnIH-?e=gPjEPW