Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki ruchomości wchodzące w skład masy upadłości upadłego stanowiące pozostałość po prowadzonej działalności gospodarczej (działalność polegała na produkcji przekąsek dla koni)

za najwyższą oferowaną cenę, jednak NIE NIŻSZĄ NIŻ cena wywoławcza wskazana w załączonym wykazie ruchomości.

Syndyk wystawia na sprzedaż następujące ruchomości znajdujące się po linkiem, w załączeniu również zdjęcia sprzedawanych ruchomości:

https://1drv.ms/f/s!AmEc0F9Ou7mYiKYBgQ4DJ8ii5Nuw-Q?e=zeCi78

 

Oferty należy składać w terminie do 25 lipca 2024 roku mailowo na adres: sekretariat@pskancelaria.pl  lub za pośrednictwem poczty na adres kancelarii: ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia

Syndyk dokonuje sprzedaży na podstawie umowy cywilnoprawnej (syndyk dokonuje sprzedaży w postępowaniu upadłościowym konsumenckim – nie wystawia faktury VAT). Koszty związane z zawarciem umowy pokrywa Kupujący, o ile się pojawią.

Osoby zainteresowane (oferent) prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 536-981-555 lub mailowo : sekretariat@pskancelaria.pl w tytule wpisując sygn. akt: EL1E/GUp/11/2022

W mailu proszę wpisać przedmiot zakupu, cenę , kontakt telefoniczny bądź mailowy do siebie.

Syndyk oświadcza, że oferent decydując się na zakup zgadza się tym samym na wyłączenie rękojmi na podstawie art. 558 kc, a także, że wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zawarciem umowy kupna- sprzedaży.

W przypadku jeżeli zgłosi się więcej niż jeden zainteresowany Syndyk wybierze ofertę bardziej korzystną cenowo, która wpłynie do dnia wyboru oferty przez Syndyka. O wyborze oferty Syndyk poinformuje wybranego oferenta. Cena powinna zostać zapłacona na rachunek wskazany przez Syndyka  co najmniej na jeden dzień przed odbiorem przedmiotu sprzedaży.

Przedmioty sprzedaży aktualnie znajdują się w Komorowie Żuławskim pod Elblągiem.

Syndyk zastrzega prawo odwołania i unieważnienia możliwości składania ofert bez podania przyczyn.