Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwo Remax-Z Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000136896, NIP 5860159257, REGON 002858603 zgodnie z postanowieniem sędziego – komisarza z dnia 12 lutego 2024 r. sprzeda samochód osobowy marki Seat Ibiza po byłym zakładzie zajmującym się naprawą i konserwacją statków i łodzi.

Syndyk sprzedaje samochód osobowy wskazany poniżej za cenę nie niższą niż 8 580, 00 zł netto (plus podatek VAT)

Seat Ibiza – nr rej. GA 7922W, rocznik 2008 nr VIN VSSZZZ6LZ9R028018, przebieg 220170 km, data pierwszej rejestracji 16.12.2008 rok

Syndyk jednocześnie wskazuje, że ruchomości w postaci wskazanych pojazdów znajdują się obecnie w Gdyni przy ul. Siewna 1, przy siedzibie Syndyka. Syndyk dokonuje sprzedaży na podstawie faktury VAT.

Samochód zostanie sprzedany przez Syndyka za najwyższą oferowaną cenę jednak nie niższą niż cena jednostkowa w ogłoszeniu. Cena minimalna sprzedaży jest ceną netto do której należy doliczyć podatek VAT (23%).

 

Oferty należy składać w terminie do 03 kwietnia 2024 roku mailowo na adres: sekretariat@pskancelaria.pl bądź korespondencyjnie na adres kancelarii syndyka: ul. Siewna 1, Piętro I, 81-574 Gdynia. W przypadku chęci zakupienia pojazdu w ofercie należy wskazać dokładne dane pojazdu, którego ma dotyczyć oferta podać swoje dane kontaktowe oraz oferowaną cenę.

Osoby zainteresowane (oferent) prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 536-981-555 lub mailowo w tytule wpisując sygn. akt: GD1G/GUp/87/2023 samochód firmy Przedsiębiorstwo Remax-Z Sp. z o.o.

Syndyk oświadcza, że oferent decydując się na zakup zgadza się tym samym na wyłączenie rękojmi na podstawie art. 558 kc, a także, że wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zakupem i odbiorem ruchomości.

W przypadku jeżeli zgłosi się więcej niż jeden zainteresowany Syndyk wybierze ofertę bardziej korzystną cenowo, która wpłynie do dnia wyboru oferty przez Syndyka. O wyborze oferty Syndyk poinformuje wybranego oferenta. Cena powinna zostać zapłacona na rachunek wskazany przez Syndyka co najmniej na jeden dzień przed odbiorem przedmiotu sprzedaży.

Syndyk zastrzega prawo odwołania i unieważnienia możliwości składania ofert bez podania przyczyn.