Syndyk Masy Upadłości Industry Piping Contractors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni w upadłości  sprzeda z wolnej ręki PROMARK T-1000 – Profesjonalną drukarkę termotransferową – metkownicę za cenę wywoławczą nie niższą niż 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) + VAT na podstawie faktury. Koszty związane z zawarciem umowy pokrywa Kupujący, o ile się pojawią.

Metkownica to najnowszy model najpopularniejszej drukarki oznaczników na kable, przewody, złączki i komponenty elektryczne. Podaje, drukuje (z maks. szybkością 40 mm/s) i nacina profile wprowadzane z zewnątrz lub odwijane z kaset wewnętrznych. Posiada nowe menu z indeksami produktów – wybierasz profil Partex a drukarka automatycznie ustawi pozycję tekstu na oznaczniku oraz odpowiednią głębokość nacinania. Tekst jest wprowadzany poprzez wbudowaną klawiaturę lub przesyłany z komputera. Sterowana za pomocą najnowszego programu Promark Creator, łatwa w użyciu, idealna do znakowania instalacji elektrycznych oraz elementów rozdzielnic i szaf automatyki.

Oferty należy składać w terminie do 20.10.2021 w formie pisemnej adresując na adres Syndyka :

Renata Piętka Kancelaria Radcy Prawnego ul. Warszawska 78, 81- 309 Gdynia

lub mailowo na adres: sekretariat@pskancelaria.pl

Osoby zainteresowane (oferent) prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 790 346 123 lub mailowo : sekretariat@pskancelaria.pl  w tytule wpisując : sygn. akt: VI GUp 15/21 – Metkownica

W mailu proszę wpisać przedmiot zakupu, cenę , kontakt telefoniczny bądź mailowy do siebie. Syndyk oświadcza, że oferent decydując się na sprzedaż zgadza się tym samym na wyłączenie rękojmi na podstawie art. 558 kc, a także, że wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zawarciem umowy kupna- sprzedaży.

W przypadku jeżeli zgłosi się więcej niż jeden zainteresowany Syndyk wybierze ofertę bardziej korzystną cenowo, która wpłynie do dnia wyboru oferty przez Syndyka. O wyborze oferty Syndyk poinformuje wybranego oferenta. Cena powinna zostać zapłacona na rachunek wskazany przez Syndyka co najmniej na jeden dzień przed odbiorem przedmiotu sprzedaży.

przedmiotem sprzedaży można zapoznać się w Kancelarii Syndyka w Gdyni.

Syndyk zastrzega prawo odwołania i unieważnienia możliwości składania ofert bez podania przyczyn.