Syndyk Masy Upadłości B&P Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Elblągu w upadłości NIP: 5792249780 sprzeda z wolnej ręki używaną kosę spalinową 4-suwową japońskiej firmy Makita EBH341U 1,45 KM  za cenę wywoławczą nie niższą niż 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) brutto na podstawie faktury. Koszty związane z zawarciem umowy pokrywa Kupujący, o ile się pojawią.

Urządzenie zapewnia doskonałą manewrowalność przy pielęgnacji i utrzymaniu terenów zielonych. Kosa wyposażona jest w listwę zaczepową, umożliwiającą przestawianie zaczepu, ułatwiając prace na zboczach i nierównościach. Kosa jest wyposażona w 4-suwowy silnik o pojemności 33,5 cm3. Stworzona do ciężkich zastosowań w lesie i na terenach zielonych.

Oferty na zakup wymienionej ruchomości należy składać w terminie do 15.10.2021 w formie pisemnej adresując na adres Syndyka :

Renata Piętka Kancelaria Radcy Prawnego ul. Warszawska 78, 81- 309 Gdynia

lub mailowo na adres: sekretariat@pskancelaria.pl

Osoby zainteresowane (oferent) prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 790 346 123 lub mailowo : sekretariat@pskancelaria.pl  w tytule wpisując : sygn. akt: V GUp 125/20 – Makita kosa spalinowa

W mailu proszę wpisać przedmiot zakupu, cenę , kontakt telefoniczny bądź mailowy do siebie. Syndyk oświadcza, że oferent decydując się na sprzedaż zgadza się tym samym na wyłączenie rękojmi na podstawie art. 558 kc, a także, że wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zawarciem umowy kupna- sprzedaży.

W przypadku jeżeli zgłosi się więcej niż jeden zainteresowany Syndyk wybierze ofertę bardziej korzystną cenowo, która wpłynie do dnia wyboru oferty przez Syndyka. O wyborze oferty Syndyk poinformuje wybranego oferenta. Cena powinna zostać zapłacona na rachunek wskazany przez Syndyka co najmniej na jeden dzień przed odbiorem przedmiotu sprzedaży. Przedmiot sprzedaży zgodnie z wiedzą syndyka znajduje się do odbioru w Gronowie Braniewskim.

Syndyk zastrzega prawo odwołania i unieważnienia możliwości składania ofert bez podania przyczyn.