Sygn. akt: V GUp 46/19
Syndyk masy upadłości MPF Przemysław Fiłonowicz z siedzibą w Elblągu sprzeda z wolnej ręki broń myśliwską Bock marki Caesar Guerini kaliber 12/76, za najwyższą cenę. Cena minimalna to 2500 zł. Wybrana zostanie oferta z najwyższą cenę. Termin składania ofert 22.06.2020r. Potencjalny nabywca musi spełniać warunki wskazane w Ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji i dołączyć do oferty kopie odpowiedniego pozwolenia. W ofercie proszę wskazać numer kontaktowy nabywcy. Cena winna zostać zapłacona w terminie 3 dni od poinformowania o wyborze oferty.
Składanie ofert proszę dokonywać drogą elektroniczną: s…@pskan… wyświetl e-mail z dopiskiem „oferta na broń” lub bezpośrednio w biurze syndyka ul. Warszawska 78, 81- 309 Gdynia. Uzgodnienia telefoniczne możliwe pod numerem: 790346… wyświetl numer
Nie ma możliwość obejrzenia broni – ruchomość znajduję się w depozycie Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i stamtąd również broń będzie odbierana.

*zdjęcie poglądowe