Ogłoszenie nr 1

Syndyk masy upadłości MPF Przemysław Fiłonowicz w Elblągu ogłasza Konkurs ofert na sprzedaż:

  1. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasta Elbląg, położonego w Elblągu przy ul. Piławskiej w województwie warmińsko- mazurskim, stanowiącego niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną nr 87/29 o powierzchni 706 m2 oraz działkę gruntu oznaczoną nr 87/31 o powierzchni 3.236 m2 wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku byłej stołówki (KW EL1E/00076871/2), oraz udziałem wynoszącym 453/1000 części w działce drogowej nr 87/32 o powierzchni 710 m2 (KW nr EL1E/00099440/9) (oznaczenie nieruchomości par. 2 ust. 1 Regulaminu).

  2. Cena wywoławcza nie niższa niż: 169.900,00 zł netto plus należny podatek VAT (jeśli wystąpi).

  3. Ważne daty:

  1. wadium w wysokości 16.990,00 zł – do dnia 24 lipca 2020r. ( UWAGA! liczy się data uznania rachunku masy)

  2. oferta – do dnia 28 lipca 2020 r. (UWAGA! liczy się data wpływu do Syndyka)

  3. otwarcie ofert- w dniu 30 lipca 2020 r. o godz. 10.00 w Biurze Syndyka w Gdyni, przy ul. Warszawskiej 78, piętro 1
  1. Regulamin – dostępny pod tym linkiem Na pisemne e-mailowe żądanie skierowane na adres: sekretariat@pskancelaria.pl z tytułem „wniosek o operat nieruchomości V GUp 46/19 – par.2 ust. 1” Syndyk może przesłać opis i oszacowanie drogą e-mailową.

  2. Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 502 734 328 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia 22.07.2020 od poniedziałku do piątku (zaś w dniach od 13.07.2020 do 17.07.2020 pod numerem 690 238 954).