Syndyk masy upadłości MPF Przemysław Fiłonowicz w Elblągu ogłasza Konkurs ofert na sprzedaż:

  1. Prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w obrębie Czechowo, gmina Elbląg, w województwie warmińsko- mazurskim, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną nr 37/16 o powierzchni 3388 m2 ( KW EL1E/00088645/6) (oznaczenie nieruchomości par. 2 ust. 5 Regulaminu).

  2. Cena wywoławcza nie niższa niż : 36.900,00 zł netto plus należny podatek VAT (jeśli wystąpi)

  3. Ważne daty:

  1. wadium w wysokości 3.699,00 zł – do dnia 24 lipca 2020r. ( UWAGA! liczy się data uznania rachunku masy)

  2. oferta – do dnia 28 lipca 2020 r. (UWAGA! liczy się data wpływu do Syndyka)

  3. otwarcie ofert- w dniu 30 lipca 2020 r. o godz. 13.00 w Biurze Syndyka w Gdyni, przy ul. Warszawskiej 78, piętro 1

  1. Regulamin dostępny pod tym linkiem. Na pisemne e-mailowe żądanie skierowane na adres: sekretariat@pskancelaria.pl z tytułem „wniosek o operat nieruchomości V GUp 46/19 – par.2 ust. 5” Syndyk może przesłać opis i oszacowanie drogą e-mailową.

  2. Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 502 734 328 (zaś w dniach od 13.07.2020 do 17.07.2020 pod numerem 690 238 954) od daty ukazania się ogłoszenia do dnia 22.07.2020 od poniedziałku do piątku.