Ogłoszenie nr 2

Syndyk masy upadłości MPF Przemysław Fiłonowicz w Elblągu ogłasza Konkurs ofert na sprzedaż:

  1. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasta Elbląg, położonego w Elblągu przy ul. Piławskiej w województwie warmińsko- mazurskim, stanowiącego działkę gruntu oznaczoną nr 87/20 o powierzchni 15.654 m2, wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków produkcyjno- magazynowych z częścią biurowo- socjalną o łącznej powierzchni użytkowej 9674 m2 ( KW EL1E/00101590/3) , oraz udziałem wynoszącym 815/1000 części w działkach drogowych nr 87/21 o powierzchni 473 m2 oraz 87/22 o powierzchni 696 m2 (obie objęte KW nr EL1E/00096265/7) (oznaczenie nieruchomości par. 2 ust. 2 Regulaminu)..

  2. Cena wywoławcza nie niższa niż : 8.733.700,00 zł netto plus należny podatek VAT (jeśli wystąpi).

  3. Ważne daty:
  1. wadium w wysokości 873.370,00 zł – do dnia 24 lipca 2020r. ( UWAGA! liczy się data uznania rachunku masy)
  2. oferta – do dnia 28 lipca 2020 r. (UWAGA! liczy się data wpływu do Syndyka)
  3. otwarcie ofert- w dniu 30 lipca 2020 r. o godz. 10.45 w Biurze Syndyka w Gdyni, przy ul. Warszawskiej 78, piętro 1

  1. Regulamin dostępny pod tym linkiem. Na pisemne e-mailowe żądanie skierowane na adres: sekretariat@pskancelaria.pl z tytułem „wniosek o operat nieruchomości V GUp 46/19 – par.2 ust. 2” Syndyk może przesłać opis i oszacowanie drogą e-mailową.
  2. Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 502 734 328 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia 22.07.2020 od poniedziałku do piątku (zaś w dniach od 13.07.2020 do 17.07.2020 pod numerem 690 238 954).