Ogłoszenie nr 3

Syndyk masy upadłości MPF Przemysław Fiłonowicz w Elblągu ogłasza Konkurs ofert na sprzedaż:

  1. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasta Elbląg, położonego w Elblągu przy ul. Piławskiej w województwie warmińsko- mazurskim, stanowiącego działkę gruntu oznaczoną nr 87/24 o powierzchni 6394 m2, wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków magazynowo – garażowego oraz magazynu trocin o łącznej powierzchni użytkowej ok. 739 m2 ( KW EL1E/00099438/2) , oraz udziałem wynoszącym 374/1000 części w działkach drogowych nr 87/25 o powierzchni 8 m2 oraz 87/26 o powierzchni 1056 m2 (obie objęte KW nr EL1E/00096266/4) (oznaczenie nieruchomości par. 2 ust. 3 Regulaminu).

  2. Cena wywoławcza nie niższa niż : 398.000,00 zł netto plus należny podatek VAT (jeśli wystąpi).

  1. Ważne daty:
  1. wadium w wysokości 39.800,00 zł – do dnia 24 lipca 2020r. ( UWAGA! liczy się data uznania rachunku masy)
  2. oferta – do dnia 28 lipca 2020 r. (UWAGA! liczy się data wpływu do Syndyka)
  3. otwarcie ofert- w dniu 30 lipca 2020 r. o godz. 11.30 w Biurze Syndyka w Gdyni, przy ul. Warszawskiej 78, piętro 1

  1. Regulamin dostępny pod tym linkiem Na pisemne e-mailowe żądanie skierowane na adres: sekretariat@pskancelaria.pl z tytułem „wniosek o operat nieruchomości V GUp 46/19 – par.2 ust. 3” Syndyk może przesłać opis i oszacowanie drogą e-mailową.
  2. Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 502 734 328 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia 22.07.2020 od poniedziałku do piątku (zaś w dniach od 13.07.2020 do 17.07.2020 pod numerem 690 238 954).