Syndyk masy upadłości MPF Przemysław Fiłonowicz w Elblągu informuje, że ogłasza piąty Konkurs ofert na sprzedaż: Maszyny podajniczej Longway Model ZSJL-2500
Cena wywoławcza sprzedawanej ruchomości nie niższa niż : 32.512,50 zł netto (słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy) plus należny podatek VAT (23%)
Ważne daty:
a) wadium w wysokości 3.251,25 zł – należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości MPF Przemysław Fiłonowicz w upadłości prowadzony w banku SANTANDER BANK POLSKA SA o numerze: 69 1090 1102 0000 0001 4284 3195. do dnia 16.12.2021 r. ( UWAGA! liczy się data uznania rachunku masy)
b) ofertę należy złożyć do dnia 17.12.2021 r. (UWAGA! liczy się data wpływu do Syndyka) osobiście w biurze syndyka lub w wysyłając korespondencyjnie na adres: Kancelaria Syndyka Renata Piętka ul. Warszawska 78, 81-309 Gdynia
c) otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2021 r. o godz. 13.00 w Nowym Biurze Syndyka w Gdyni, przy ul. Siewnej 1, piętro 1, wejście z tyłu budynku, 81-574 Gdynia
Regulamin dostępny na stronie : www.pskancelaria.pl (Blog), www.ofp.com.pl (Blog). Operat ruchomości wraz z regulaminem zostały załączone pod linkiem:

https://1drv.ms/u/s!AmEc0F9Ou7mYgbAjI-SzOxnPJLguDg?e=3tNi93

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 502 734 328.