Syndyk masy upadłości MPF Przemysław Fiłonowicz w Elblągu informuje, że ogłasza piąty Konkurs ofert na sprzedaż: Drukarki fleksograficznej Longway Model YSDG-4000

Cena wywoławcza sprzedawanej ruchomości nie niższa niż : 62.424,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia cztery złote) plus należny podatek VAT (23%)

Ważne daty:

  • wadium w wysokości 6.242,40 zł – należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości MPF Przemysław Fiłonowicz w upadłości prowadzony w banku SANTANDER BANK POLSKA SA o numerze: 69 1090 1102 0000 0001 4284 3195. do dnia 16.12.2021r. ( UWAGA! liczy się data uznania rachunku masy)
  • ofertę należy złożyć do dnia 17.12.2021 r. (UWAGA! liczy się data wpływu do Syndyka) osobiście w biurze syndyka lub w wysyłając korespondencyjnie na adres: Kancelaria Syndyka Renata Piętka ul. Warszawska 78, 81-309 Gdynia
  • otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2021 r. o godz. 12.00Nowym Biurze Syndyka w Gdyni, przy ul. Siewnej 1, piętro 1, wejście z tyłu budynku, 81-574 Gdynia

Regulamin dostępny na stronie : www.pskancelaria.pl (Blog), www.ofp.com.pl (Blog). Operat ruchomości wraz z regulaminem zostały załączone pod linkiem:

 

https://1drv.ms/u/s!AmEc0F9Ou7mYgbAjI-SzOxnPJLguDg?e=3tNi93

 

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 502 734 328.