Syndyk masy upadłości MPF Przemysław Fiłonowicz w Elblągu informuje, że ogłasza czwarty Konkurs ofert na sprzedaż: Drukarki fleksograficznej Longway Model YSDG-4000

Cena wywoławcza sprzedawanej ruchomości nie niższa niż : 73.440,00 zł netto (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści złotych) plus należny podatek VAT (23%)

Ważne daty:

wadium w wysokości 7.344,00 zł – należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości MPF Przemysław Fiłonowicz w upadłości prowadzony w banku SANTANDER BANK POLSKA SA o numerze: 69 1090 1102 0000 0001 4284 3195. do dnia 30.11.2021r. ( UWAGA! liczy się data uznania rachunku masy)

ofertę należy złożyć do dnia 01.12.2021 r. (UWAGA! liczy się data wpływu do Syndyka)

otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2021 r. o godz. 12.00 w Biurze Syndyka w Gdyni, przy ul. Warszawskiej 78, piętro 1

Regulamin dostępny na stronie : www.pskancelaria.pl (Blog), www.ofp.com.pl (Blog). Operat ruchomości wraz z regulaminem zostały załączone pod linkiem: https://1drv.ms/u/s!AmEc0F9Ou7mYgapCrtfWvEyez2G4LA?e=NAuFNZ

 

Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 502 734 328.