Syndyk masy upadłości Agnieszki Bobko ogłasza DRUGI konkurs ofert na sprzedaż:

  1. nieruchomość gruntowa zabudowana domem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej położona w obrębie Płoskinia gmina Płoskinia, powiat braniewski, woj. warmińsko-mazurskie , stanowiące działkę nr 229/1 o powierzchni 5 188 m2 , dla której to Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr EL1B/00039234/1.
  2. cena wywoławcza nieruchomości jest to kwota: 138 400,00 zł (słownie sto trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych 0/100) zł.
  3. Ważne daty:
  4. wadium w wysokości 13.940 zł – do dnia 30 listopada 2020r. ( UWAGA! liczy się data uznania rachunku masy)
  5. oferta – do dnia 01 grudnia 2020 r. (UWAGA! liczy się data wpływu do Syndyka)
  6. otwarcie ofert- w dniu 02 grudnia 2020 r. o godz. 10.00 w Biurze Syndyka w Gdyni, przy ul. Warszawskiej 78, piętro 1
  7. Link do regulaminu i operatu https://1drv.ms/u/s!AtrSiXsFoxK9mgkbaKu5aB5AP3TZ?e=7MXsxN oraz dostępny na stronie : pskancelaria.pl (Blog), www.ofp.com.pl (Blog),
  8. Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 502 734 328 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.