Syndyk masy upadłości Agnieszki Bobko ogłasza PIĄTY konkurs ofert na sprzedaż:

  1.  nieruchomość gruntowa zabudowana domem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej położona w obrębie Płoskinia gmina Płoskinia, powiat braniewski, woj. warmińsko-mazurskie , stanowiące działkę nr 229/1 o powierzchni 5 188 m2 , dla której to Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr EL1B/00039234/1.
  2. cena wywoławcza nieruchomości jest to kwota: 69.187,50 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy 50/100).
  • Ważne daty:
  • wadium w wysokości 6918,75 zł  – do dnia 18 czerwca 2021 roku ( UWAGA! liczy się data uznania rachunku masy)
  • oferta – do dnia 21 czerwca 2021 roku (UWAGA! liczy się data wpływu do Syndyka)  
  • otwarcie ofert- w dniu 22 czerwca 2021 roku o godz. 10.00 w Biurze Syndyka w Gdyni, przy ul. Warszawskiej 78, piętro 1
  • Link do regulaminu i operatu https://1drv.ms/u/s!AmEc0F9Ou7mY6wxIa5D_aSy5IS-r?e=AoESPt
    oraz dostępny na stronie : www.pskancelaria.pl (Blog), www.ofp.com.pl (Blog)
  • Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 502 734 328 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.