Sygn. akt: V GUp 46/19

Syndyk masy upadłości MPF Przemysław Fiłonowicz z siedzibą w Elblągu sprzeda z wolnej ręki w trybie konkursu ofert nieruchomość gruntową zabudowaną domem mieszkalnym wraz z działką rolną niezabudowaną, obie położone w obrębie Wikrowo, gmina Gronowo Elbląskie, powiat elbląski, woj. warmińsko- mazurskie,  stanowiące działkę nr 83 oraz działkę nr 113 o łącznej powierzchni 21.400 m2, dla których to Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00021359/7.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży jest to kwota 604.000,00 zł. Wadium wynosi 10 % ceny sprzedaży tj. 60.400,00 zł.

Oferty zgodne ze wskazanym regulaminem należy złożyć do dnia 15.06.2020 do biura Syndyka w Gdyni przy ulicy Warszawskiej 78 osobiście bądź za pośrednictwem pocztyDecydująca jest data wpływu oferty do sekretariatu biura Syndyka.

Regulamin konkursu

Zainteresowany powinien złożyć ofertę w języku polskim. Oferta powinna spełniać warunki wskazane w Regulaminie . Z regulaminem przetargu, operatem można zapoznać się w biurze syndyka mieszczącym się w Gdyni przy ulicy Warszawskiej 78 od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-14.00. Regulamin dostępny również na stronie : www.pskancelaria.pl (Blog). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 790 346 123 lub pocztą elektroniczną pod adresem sekretariat@pskancelaria.pl

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 18 czerwca 2020 roku o godzinie 10.00 w biurze Syndyka.

Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się po wcześniejszym -e-mailowym ustaleniu terminu: sekretariat@pskancelaria.pl w tytule wskazując „Wikrowo – oferta sprzedaży”