Spieszę poinformować, że w dniu dzisiejszym tj. 06.08.2021 został rozstrzygnięty konkurs ofert na sprzedaż przedsiębiorstwa Arbiter Hotel w upadłości i została wyłoniona oferta spełniająca warunki regulaminu Konkursu. Obecnie Syndyk zajmie się przygotowaniem pełnej dokumentacji do sporządzenia umowy notarialnej sprzedaży. Proces sprzedaży powinien zakończyć się do końca roku 2021.  W tym miejscu chciałam podziękować dla Prezydenta Miasta Elbląga, Prezesa Zarządu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. oraz Dyrektora Zarządu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za wiarę w dzisiejszy sukces i wsparcie w ciągu roku prowadzenia tej upadłości. Oczywiście nie jest to jeszcze pełen sukces, ale krok milowy w jego osiągnięciu, który mam nadzieje zgromadzi dużo miejsc pracy dla Elblążan.