SYNDYK SPRZEDAJE PRZEDSIĘBIORSTWO Z BUDYNKIEM PO HOTELU ARBITER O POWIERZCHNI 12.164 M2 POWIERZCHNI CAŁKOWITEJ ZA OKOŁO 740 ZŁ/ M2 TJ. ŁĄCZNIE 9.000.000 ZŁ – TO JUŻ TRZECI KONKURS . TRANSAKCJA W PEŁNI BEZPIECZNA – PAMIĘTAJ KUPUJESZ BEZ DŁUGÓW.

 

Syndyk masy upadłości spółki Arbiter Hotel Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ( sygn. akt V GUp 105/20 ) poszukuje nabywców przedsiębiorstwa upadłej spółki w rozumieniu art. 55¹ Kc.

 1. W skład przedsiębiorstwa pod firmą Arbiter Hotel Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej wchodzą następujące składniki:
 2. Nieruchomość w postaci prawa użytkowania wieczystego działki nr 189 o powierzchni 2.838 m2, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW EL1E/00032387/2 wraz z posadowionym na niej budynkiem o kubaturze 37.396 m3, pełniącym dotychczas obiektu hotelowego , położonymi plac Słowiański 2, 82- 300 Elbląg, opisane szczegółowo w załączniku 2 opisu i oszacowania ;
 3. Ruchomości w postaci środków trwałych i wyposażenia , a także zapasy wykazane w załączniku nr 3 opisu i oszacowania, które istnieją na dzień zawarcia notarialnej umowy sprzedaży;
 4. Należności wykazane w załączniku 4 opisu i oszacowania, z zastrzeżeniem że sprzedaży podlegają te należności , które istnieją na dzień zawarcia notarialnej umowy sprzedaży;
 5. Prawa do licencji, zezwoleń, koncesji, patenty, prawa wynikające z umów i inne prawa własności przemysłowej, majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, tajemnice przedsiębiorstwa.
 6. Księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

 1. Cena wywoławcza nie niższa niż : 9.000.000,00 zł netto (dziewięć milionów złotych).
 2. Ważne daty:
 3. wadium w wysokości 900.000,00 zł – do dnia 03.08.2021r. ( UWAGA! liczy się data uznania rachunku masy)
 4. oferta – do dnia 04.08.2021 r. (UWAGA! liczy się data wpływu do Syndyka)
 5. otwarcie ofert- w dniu 06.08.2021 r. o godz. 10.00 w Biurze Syndyka w Gdyni, przy ul. Warszawskiej 78, piętro 1.
 6. Sprzedaż odbywać się będzie w oparciu o Regulamin I Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa dostępny na stronie : pskancelaria.pl (Blog), www.ofp.com.pl (Blog) LUB pod linkiem:

https://1drv.ms/u/s!AmEc0F9Ou7mY8WX8g7kvVjtfHKKk?e=7TOEkl

 1. Dokumenty dostępne również wraz z pełną dokumentacją w kancelarii syndyka mieszczącej się w Gdyni, ul. Warszawska 78, tel. 790 346 123, e- mail : sekretariat@pskancelaria.pl
 2. Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 502 734 328, od dnia 22.06.2021 do 02.08.2021 od poniedziałku do piątku .
 3. W dniach od 23-30 czerwca prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 790 346 123, 58 620 05 68