Syndyk masy upadłości MPF Przemysław Fiłonowicz z siedzibą w Elblągu informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na nieruchomość gruntową zabudowaną domem mieszkalnym wraz z działką rolną niezabudowaną, obie położone w obrębie Wikrowo, gmina Gronowo Elbląskie, powiat elbląski, woj. warmińsko- mazurskie,  stanowiące działkę nr 83 oraz działkę nr 113 o łącznej powierzchni 21.400 m2, dla których to Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00021359/7.

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w dniu 18 czerwca 2020 r. w siedzibie Syndyka. Spłynęła jedna oferta, która spełniła wymogi formalne i została przyjęta. Obecnie Syndyk podejmuje czynności zmierzające do podpisania umowy sprzedaży u notariusza.