Jakie rodzaje postępowań występują?

Które postępowanie wybrać?

Przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego umożliwia polepszenie funkcjonowania i wydajności firmy. Przypomnijmy, że jego podstawowym celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości (patrz: na czym polega postępowanie restrukturyzacyjne?). Wyróżnia się cztery sposoby na przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego. Przedsiębiorca, co do zasady, może sam wybrać, którą procedurę chce przeprowadzić. Są to:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu,
  • przyspieszone postępowanie układowe,
  • postępowanie układowe,
  • postępowanie sanacyjne.

Na czym polegają poszczególne postępowania?

Postępowanie o zatwierdzenie układu przeprowadzane jest bez udziału sądu. Dłużnik samodzielnie zbiera głosy wierzycieli w celu zawarcia układu. W przyspieszonym postępowaniu układowym (po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności) dochodzi do zawarcia układu w trybie uproszczonym, natomiast w postępowaniu układowym w zwykłym trybie. Postępowanie sanacyjne daje możliwość przeprowadzenia także działań sanacyjnych.

Co to oznacza?

Działania sanacyjne to takie czynności i działania, które zmierzają do uzdrowienia firmy i odzyskania jej zdolności do spłaty zobowiązań. Mają na celu przywrócenie wydajności i sprawności przedsiębiorstwa. W postępowaniu sanacyjnym istnieje możliwość nie tylko restrukturyzacji zobowiązań, ale także skorzystanie z innych środków takich jak restrukturyzacja majątku, umów i zatrudnienia w firmie.

Decyzja o wyborze rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego pozostawiona została przedsiębiorcy w zależności od tego, jakie są potrzeby firmy i jaka jest jej sytuacja ekonomiczno- finansowa. Ograniczeniem w tym zakresie jest ilość wierzytelności, które są sporne, czyli takie zobowiązania, w stosunku do których toczy się postępowanie sądowe albo których istnieniu zaprzeczmy. Jeżeli ich liczba przekracza 15% wszystkich długów pozostaje wybór pomiędzy postępowaniem układowym albo sanacyjnym.

Jaki rodzaj postępowania wybrać?

Dokonując wyboru, które z tych postępowań będzie najlepsze dla danego przedsiębiorcy, oprócz określenia poziomu wierzytelności spornych, musi on uwzględnić także zakres działań restrukturyzacyjnych, które chce podjąć i zakres zobowiązań, które mają być tym postępowaniem objęte. Należy tu przede wszystkim dokonać analizy zobowiązań danego przedsiębiorstwa. Mogą to być tylko niektóre z zobowiązań, jeżeli ich restrukturyzacja będzie miała największy wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Wybór odpowiedniego rodzaju postępowania dla danej firmy może okazać się trudnym zadaniem. Najlepiej jest skorzystać ze wsparcia specjalistów, którzy doradzą przedsiębiorcy, jakiej procedury wymaga jego firma i jakie rozwiązanie będzie zarówno dla niej, jak i dla samego przedsiębiorcy najkorzystniejsze.

Już wkrótce w kolejnym artykule: Postępowanie o zatwierdzenie układu- na czym polega?