Wypełnij w 5 minut anonimową i bezpłatną analizę kondycji finansowej spółki

OK

Jesteś właścicielem, wspólnikiem lub członkiem zarządu spółki?

Może wskazana jest restrukturyzacja spółki, wniosek o postępowanie restrukturyzacyjne lub postępowanie upadłościowe?

Wypełniając formularz, otrzymasz wyniki i dowiesz się:

czy podjąć działania restrukturyzacyjne – a jeśli tak, to kiedy i jakie działania

jak monitorować skuteczność działań i jak je korygować

kiedy zdecydować czy złożyć wniosek o restrukturyzację lub upadłość spółki

Wypełnij analizę

Zastosowany w analizie model Wilcoxa-Gamblera pozwala szybko wycenić wartość likwidacyjną brutto przedsiębiorstwa. Można również wykorzystać go do oceny zdolności kredytowej spółki.

W analizie zostały uwzględnione:

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA

WYCENA SPÓŁKI

UWARUNKOWANIA RYNKOWE

UWARUNKOWANIA RYNKOWE

PŁYNNOŚĆ FINANSOWA

CAŁKOWITE ZADŁUŻENIE

CAŁKOWITE ZADŁUŻENIE

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa czy upadłość spółki?

Jeśli wynik analizy uzasadnia rozpoczęcie restrukturyzacji spółki lub złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa, skorzystaj z naszej pomocy. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe to nasza specjalność.

Oferujemy:

  • uporządkowanie finansowo-prawne Twojej Firmy (due diligence), oddłużanie
  • doradztwo restrukturyzacyjne i badanie przesłanek niewypłacalności
  • sporządzenie wniosku o restrukturyzację wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym
  • identyfikację i ocenę ryzyka w spółce oraz opracowanie procedur zarządzania ryzykiem
  • rekomendacje środków zaradczych w zarządzaniu kryzysem i neutralizacji jego skutków
  • sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. i innych rodzajów spółek
  • nadzór nad postępowaniem restrukturyzacyjnym spółek jako zarządca lub nadzorca
  • reprezentowanie dłużników lub wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym czy upadłościowym
  • prowadzenie postępowania upadłościowego jako ustanowiony syndyk

Czy upadłość firmy może być dobrym rozwiązaniem?

Upadłość w spólce oznacza koniec starego, początek nowego. Odpowiednio złożony wniosek o upadłość sprawi, że nowy początek będzie prosty, szybki i skuteczny, a majątek osobisty bezpieczny.

Co zyskujesz dzięki restrukturyzacji?

Restrukturyzacja w spółce oznacza lepsze wyniki finansowe, zmniejszenie strat i uporządkowanie procesów: zaopatrzenia, produkcji, sprzedaży, logistyki, marketingu, w czterech wymiarach: czasu, kosztu, jakości i ryzyka. Firma w restrukturyzacji działa sprawniej od początku wdrażania zmian, gdyż uzyskuje odroczenie terminu płatność długów (często ich umorzenie) i zdobywasz czas na zgromadzenie kapitału, dzięki czemu zyskujesz przewagę konkurencyjną.