Nadrzędnym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości. To podstawowe założenie ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo Restrukturyzacyjne. Aby to było możliwe ustawodawca wprowadził szereg instrumentów prawnych co miało umożliwić przedsiębiorcom, którzy popadli w problemy finansowe realną pomoc.

Zalety restrukturyzacji jakie zaproponował ustawodawca:

 • priorytetem jest ratowanie firmy przez restrukturyzację, a w ostateczności jej likwidacja,
 • możliwość pozyskania pomocy publicznej,
 • ochrona kluczowych kontraktów firmy,
 • restrukturyzacja zatrudnienia,
 • ochrona przed windykacją,
 • zawieszenie postępowania egzekucyjnego (komorniczego),
 • ochrona członków zarządu przed odpowiedzialnością osobistą,
 • pomoc prawna Doradcy Restrukturyzacyjnego.

Wszystkie te zalety restrukturyzacji zmierzają do uniknięcia upadłości i likwidacji firmy oraz pomocy często w przejściowych problemach przedsiębiorstwa.

Kiedy rozpocząć restrukturyzację firmy?

Proces restrukturyzacji powinniśmy rozpocząć jak najszybciej, bo z czasem przybywa problemów, których skutków nie da się już cofnąć. Zgodnie z Prawem restrukturyzacyjnym przedsiębiorca powinien złożyć wniosek nie tylko wtedy, gdy jest już niewypłacalny, ale również wtedy, gdy występuje realne zagrożenie niewypłacalności firmy.

Często również restrukturyzacja firmy wykorzystywana jest do ochrony przed agresywną windykacją czy też egzekucją komorniczą, pomimo dobrej kondycji finansowej. Pozwala złapać oddech i od nowa poukładać „klocki” oraz odbudować zaufanie na rynku.

Jaką restrukturyzację firmy wybrać?

Ustawa umożliwia przedsiębiorcom zawarcie układu z wierzycielami i skorzystanie z jednego z czterech trybów procedury restrukturyzacyjnej:

 1. postępowania o zatwierdzeniu układu,
 2. „zwykłego” postępowania układowego,
 3. przyspieszonego postępowania układowego,
 4. postępowania sanacyjnego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rodzajach restrukturyzacji przeczytaj nasze oprzednie artykuły:

Co mówią dane o restrukturyzacji?

Na podstawie danych statystycznych zalety restrukturyzacji powodują, że najpopularniejszą formą jest przyspieszone postępowania układowe, z których w 2017 roku skorzystała co druga firma decydująca się na postępowania naprawcze (wzrost z 77 do 136).

Postępowania o zatwierdzenie układu, gdzie samodzielne zbiera się głosy od wierzycieli, wzrosły czterokrotnie (z 2 do 9).

Szybko rośnie też popularność postępowań układowych (wzrost z 19 do 30) i sanacyjnych (z 32 do 60), gdzie zarząd nad przedsiębiorstwem przejmuje zarządca wyznaczony przez sąd.

Komu pomoże restrukturyzacja firmy?

Wszystkim tym, którzy chcą naprawić swoją firmę i nie wiedzą jak to zrobić oraz komu zależy na ochronie swojej firmy przed upadłością.

Restrukturyzacja sprowadza się do zyskania czasu, odzyskania zaufania wśród wierzyciel i pozyskania finansowania bądź zmniejszenia zadłużenia firmy.

Efektem postępowania restrukturyzacyjnego powinno być odzyskanie płynności finansowej firmy tak, aby na bieżąco mogła regulować swoje zobowiązania.

Zastanawiasz się nad restrukturyzacją?

Nasi eksperci mogą Ci pomóc! Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych w sprawach restrukturyzacji oraz upadłości i po przeanalizowaniu Twojej sytuacji dobierzemy odpowiednie rozwiązania, także pomożemy w formalnościach.

Zapraszamy do współpracy.