Zapewnienie płynności finansowej firmie, co przedstawiliśmy już w poprzednich wpisach (patrz: Płynność finansowa firmy-jakie instrumenty pomogą nam ją zapewnić?), jest jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy. Warto wiedzieć jednak, że zobowiązani jesteśmy nie tylko do finansowania i płacenia podatków, czy składek. Dla zapewnienia rozwoju swojej firmie należy pamiętać o kilku ważnych rzeczach.

O jakich obowiązkach przedsiębiorcy powinniśmy jeszcze pamiętać?

W sytuacji, gdy sprzedajemy towary lub swoje usługi, warto zapewnić sobie odpowiednie relacje z konsumentami. Pamiętajmy, że mamy dodatkowe obowiązki związane z informowaniem oraz że uwzględniać musimy postanowienia dotyczące praw konsumentów. Szczególnie, gdy dokonujemy jakiejkolwiek sprzedaży przez Internet lub poza siedzibą naszego przedsiębiorstwa.

Prowadząc firmę, czy jako osoba fizyczna, czy osoba prawna na pewno zatrudniać będziemy pracowników. W związku z tym, będąc pracodawcą mamy szereg dodatkowych obowiązków. Pamiętajmy, że z każdym pracownikiem należy zawrzeć umowę, prowadzić ewidencję czasu jego pracy, wypłacić mu wynagrodzenie czy udzielić urlopu. Wiąże się to także z dodatkowymi kosztami.

Będąc przedsiębiorcą podlegamy także kontrolom różnych instytucji. Pamiętajmy, że naszą działalność gospodarczą musimy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie może ona zagrażać życiu lub zdrowiu innych i nie może prowadzić do powstania szkód. Organ, który zamierza przeprowadzić kontrolę ma obowiązek zawiadomić nas o tym i doręczyć zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli.

Warto wiedzieć także, że w sytuacji, gdy nie zgadzamy się z rozstrzygnięciem organu w naszej sprawie lub gdy nie odpowiada on na nasze wnioski mamy prawo wnieść odwołanie albo złożyć skargę na bezczynność.

Co z odpowiedzialnością?

Jako przedsiębiorca, sprzedając nasze produkty czy usługi jesteśmy odpowiedzialni za ich jakość oraz wpływ działań naszej firmy na otoczenie i środowisko. Pamiętajmy, że odpowiedzialni jesteśmy także za działania naszych pracowników. Naszym podstawowym obowiązkiem związanym z bezpieczeństwem jest wiedza na temat zasad BHP.

Jak prowadzić bezpieczny biznes?

Podczas prowadzenia własnej działalności wielokrotnie będziemy mieli do czynienia z nieprzewidywalnymi sytuacjami, wiąże się to także z ryzykiem i odpowiedzialnością. Jak sobie z tym poradzić? Rozpoczynając biznes narażeni jesteśmy na otrzymywanie masy ofert i propozycji. Pamiętajmy, aby nie dać się naciągnąć i do każdej z nich podchodzić z dystansem. Warto jest najpierw sprawdzić firmę, która oferuje nam produkty czy usługi.

Niestety na rynku działa wielu oszustów. Zwróćmy szczególną uwagę na komercyjne oferty, które dotyczą wpisów naszej firmy do rejestrów publicznych takich jak CEIDG lub KRS, a także pozyskania z nich informacji. Pamiętajmy, że wszystkie te usługi są bezpłatne i że nie należy w związku z tym ponosić żadnych dodatkowych opłat.

Pamiętajmy:

  • w prowadzeniu naszej działalności uwzględniać musimy postanowienia dotyczące konsumentów i przestrzegać związanych z tym praw i obowiązków,

  • prowadząc działalność gospodarczą musimy przestrzegać wszystkich związanych z tym przepisów,

  • jako przedsiębiorca podlegamy kontrolom różnych instytucji,

  • ponosimy odpowiedzialność za jakość sprzedawanych przez nas towarów i świadczonych usług, a także za działania naszych pracowników,

  • bądźmy ostrożni i do każdej przedstawianej nam ofert podchodźmy z dystansem,

  • warto jest najpierw sprawdzić firmę, która przedstawia nam ofertę, zanim zdecydujemy się na jej przyjęcie.