Zapewnienie płynności finansowej firmy jest jednym z podstawowych obowiązków każdego przedsiębiorcy. W poprzednim wpisie przybliżyliśmy czym jest płynność finansowa i jakie skutki wiążą się z jej brakiem (patrz: Płynność finansowa-czym jest i jak nią zarządzać?). Jak możemy ją zapewnić naszej firmie? Jakie środki nam przysługują i z jakich warto skorzystać?

Przypomnijmy, że płynność finansowa to zdolność przedsiębiorstwa do spłacania bieżących zobowiązań oraz o dokonywania zakupów takich jak towary, czy usługi. Zarządzanie płynnością finansową oznacza utrzymanie odpowiedniej wartości płynnych środków pieniężnych i linii kredytowych. Mamy wiele możliwości zapewnienia naszej firmie płynności finansowej. Oprócz kredytów obrotowych, możemy skorzystać także z innych rozwiązań.

Po pierwsze, w sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie od razu zapłacić za zamawiane towary, czy usługi skorzystać możemy z kredytu kupieckiego. Na czym on polega? Jest kredytem udzielanym przedsiębiorstwu, które nabywa produkty lub usługi i polega na odroczeniu terminu zapłaty za towar. Dostawca umożliwia nam w ten sposób uregulowanie płatności po pewnym określonym czasie od odebrania przez nas towaru. Zazwyczaj będzie to okres krótki, do kilku miesięcy, a można ustalić go indywidualnie z danym dostawcą.

Po drugie, powszechnie stosowanym w obrocie gospodarczym jest leasing. Na czym polega? Jedna ze stron tej umowy, czyli leasingodawca przekazuje drugiej stronie, czyli leasingobiorcy (przedsiębiorca) prawo do korzystania z określonej rzeczy na określony czas, w zamian za ustalone ratalne opłaty, czyli raty leasingowe.

Co może być przedmiotem leasingu?

Będą tą zazwyczaj rzeczy, które potrzebne nam są do prowadzenia firmy, a na zakup których możemy nie mieć wystarczająco środków, np. samochód, czy niezbędne do pracy maszyny. Dodatkową korzyścią z leasingu jest możliwość rozliczenia podatku VAT.

Przydatnym dla nas instrumentem może być także faktoring. Co to oznacza? Polega on na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności firm, które należne są im od odbiorców za dostawy towarów lub usług. Kupujący taką wierzytelność, czyli faktor wpłaca zaliczkę np. 80% wartości faktury, a kwotę tę pomniejsza o koszty. Dodatkowo, faktor zajmuje się windykacją należności, badaniem sytuacji finansowej dłużników, czy rozliczaniem transakcji.

Przy obrocie zagranicznym, powszechnie stosowany także forfaiting. Na czym polega? Wyspecjalizowane instytucje forfaitingowe (zazwyczaj banki) wykupują średnio i długoterminowe wierzytelności, które przysługują przedsiębiorcom względem ich kontrahentów. Instytucje te biorą na siebie ryzyko niewypłacalności dłużnika. Główną korzyścią forfaitingu jest natychmiastowe uzyskanie środków przez nas jako eksportera.

Warto skorzystać także z ubezpieczenia należności. Pozwala nam ono uzyskać odszkodowanie w przypadku braku zapłaty, a dzięki temu łatwiej jest nam znaleźć źródła ich finansowania, gdyż takie ubezpieczenie zwiększa naszą wiarygodność wobec kontrahentów, dostawców, firm leasingowych, czy banków. Mamy również większe szanse na uzyskanie korzystniejszych warunków współpracy jak np. rezygnacja z innych zabezpieczeń czy dłuższy kredyt kupiecki.

Warto pamiętać także, że jako przedsiębiorcy poszukując zewnętrznego finansowania mamy także szeroki wybór kredytów oferowanych przez banki. Są to między innymi kredyty gotówkowe, inwestycyjne, lombardowe czy pożyczki. Czym się różnią? Co może okazać się dla nas najbardziej korzystne? O tym już w kolejnych wpisach.

Pamiętajmy:

  • kredyt kupiecki to kredyt udzielany przedsiębiorstwu nabywającemu produkty lub usługi i polega na odroczeniu terminu zapłaty za towar,

  • leasing jest powszechnie stosowany w obrocie gospodarczym i polega na udzieleniu prawa leasingobiorcy do korzystania z określonej rzeczy przez ustalony czas za określoną opłatę w ratach,

  • faktoring polega na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności firm, które należne są im od odbiorców za dostawy towarów lub usług,

  • w obrocie międzynarodowych powszechnie stosowanym jest forfaiting,

  • ubezpieczenie należności zapewni nam uzyskanie odszkodowania, a także zwiększy naszą wiarygodność względem kontrahentów i instytucji finansowych.

Już wkrótce w kolejnym artykule: Kredyty dla przedsiębiorców-jakie są ich rodzaje i czym się od siebie różnią?