Syndyk masy upadłoścMPF Przemysław Fiłonowicz w Elblągu ogłasza DRUGI Konkurs ofert na sprzedaż: 

  1. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasta Elbląg, położonego w Elblągu przy ul. Piławskiej w województwie warmińsko- mazurskim, stanowiącego działkę gruntu oznaczoną nr 87/20 o powierzchni 15.654 m2, wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków produkcyjno- magazynowych z częścią biurowo- socjalną o łącznej powierzchni użytkowej 9674 m2 ( KW EL1E/00101590/3) , oraz udziałem wynoszącym 815/1000 części w działkach drogowych nr 87/21 o powierzchni 473 m2 oraz 87/22 o powierzchni 696 m2 (obie objęte KW nr EL1E/00096265/7) (oznaczenie nieruchomości par. 2 ust. 2 Regulaminu).. 
  1. Cena wywoławcza nie niższa niż : 6.550.275,00 zł netto (sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych) plus należny podatek VAT.  
  1. Ważne daty:  
  1. wadium w wysokości 655.027,50 zł  – do dnia 29 września 2020r. ( UWAGA! liczy się data uznania rachunku masy) 
  1. oferta – do dnia 30 września 2020 r. (UWAGA! liczy się data wpływu do Syndyka)   
  1. otwarcie ofert- w dniu 02 października 2020 r. o godz. 10.00 w Biurze Syndyka w Gdyni, przy ul. Warszawskiej 78, piętro 1 
  1. Regulamin dostępny na stronie : www.pskancelaria.pl (Blog), Operat nieruchomości pod linkiem: https://1drv.ms/b/s!AmEc0F9Ou7mYjFFBvhajACoMf4rQ?e=wFHUlE 
  1. Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 502 734328, od nia 24.08.2020 do dnia 25.09.2020 od poniedziałku do piątku .