Tryb ustalenia i zasady przyznawania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

W ostatnich kilkudziesięciu latach wiele nieruchomości zostało zabudowanych instalacjami energetycznymi, gazowymi lub urządzeniami wodociągowymi. Nie zawsze ich stan prawny został uregulowany. Posadowienie słupów, linii energetycznych, transformatorów czy rur w ziemi często odbywało się jedynie na podstawie ustnych umów, a nawet bez zgody właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego wynagrodzenie może przybrać formę jednorazowej wypłaty gotówki za miniony okres korzystania z Twojej nieruchomości bez tytułu prawnego – maksymalnie jednak do 10-ciu lat wstecz. Należy pamiętać, że wynagrodzenie to, nie może być dochodzone na przyszłość.

Na to jak duże będzie wspomniane wynagrodzenie składa się wiele czynników. O wysokości świadczenia decyduje m.in. stawka, wielkość zajętej przez instalacje powierzchni czy charakterystyka nieruchomości. Zdarza się, że właściciele gruntów chcąc wyliczyć należne im odszkodowanie posiłkują się ceną za 1 mkw gruntu, informacjami zaczerpniętymi z nieweryfikowanych źródeł w Internecie czy ogłoszeń prasowych nieprofesjonalnych podmiotów działających na tym rynku. To błąd. I to błąd, który skutkować może źle przeprowadzonym postępowaniem przedsądowym i skończonymi fiaskiem negocjacjami z operatorem.

Jedną z najważniejszych kwestii w dochodzeniu wynagrodzenia za instalacje przesyłowe jest prawidłowe wyliczenie roszczenia i wskazanie właściwej podstawy prawnej. Dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalistów: biegłego sądowego lub kancelarii prawnej specjalizującej się w tego typu sprawach. Poprowadzenie we właściwy sposób negocjacji przedsądowych o ile nie zakończy się sukcesem znacznie ułatwi ewentualne postępowanie przed Sądem.

Pamiętaj o przedawnieniu i o biegu terminów zasiedzenia, które mogą wyłączyć Twoje uprawnienie do dochodzenia należnego Ci odszkodowania

Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości, na której posadowione są instalacje energetyczne, ciepłownicze lub telekomunikacyjne, a nie wyraziłeś zgody na budowę takiego urządzenia przesyłowego, to może masz prawo do żądania wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z Twojej nieruchomości. Sprawdź już dziś.