iconmonstr-shield-27-72

BEZPIECZEŃSTWO

OFP zapewnia bezpieczeństwo w zakresie prowadzenia działalności, jak również realizacji inwestycji kierując się przy tym wieloletnim doświadczeniem kadry współpracowników. Realizuje projekty od pomysłu do zakończenia inwestycji. Prowadzi nadzór prawno – finansowy nad prawidłowością realizacji zadań partnerów biznesowych oraz wykonawców. Ponadto zabezpiecza portfel klienta na zrealizowanie każdej inwestycji przy pomocy bezzwrotnych i zwrotnych form finansowania.

iconmonstr-briefcase-14-72

INNOWACJE

OFP zapewnia autorskie i innowacyjne rozwiązania dla nawet najbardziej wymagających klientów z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. Zapewnia przedsiębiorcom pomoc i poradę prawną na wszystkich etapach postępowania w obszarze prawa gospodarczego i spółek. Poprzez specjalistów występuje w roli pełnomocnika jako reprezentant interesów naszych Klientów przed sądami oraz organami administracyjnymi publicznej właściwymi z uwagi na charakter sprawy oraz region.

iconmonstr-pen-15-72

DYSKRECJA

OFP działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa kierując się przy tym dokładnością analizy potrzeb nawet najbardziej wymagających klientów. Dzięki wnikliwie zbadanej sytuacji klienta dobiera precyzyjne rozwiązania do zaistniałej sytuacji. Gwarantuje przy tym dyskrecję powierzonych zadań. Dba o indywidualne podejście do klienta szczegółowo badając każdą sprawę. Pomaga znaleźć najlepsze i najbezpieczniejsze rozwiązania dla klienta z zastosowaniem wszelkich dostępnych metod.

NASI LUDZIE

20161209-img_8117-2

Łukasz Piętka

Prezes Zarządu

e-mail: lukasz.pietka@ofp.com.pl

W OFP mam zaszczyt nadzorować  grupę wysoko wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinach prawno-finansowych. Od ponad 10 lat uczestniczę w obrocie gospodarczym zaczynając od pracownika poprzez przedsiębiorcę. Posiadając doświadczenie w nadzorowaniu i funkcjonowaniu przedsiębiorstwa począwszy od jednoosobowej działalności gospodarczej po spółki prawa handlowego tworzę wizję i strategię przedsiębiorstw. Zarządzając Spółką OFP kieruję się głównie wyszukiwaniem dopasowanych rozwiązań prawnych, optymalizowaniem finansowo – podatkowym struktury przedsiębiorstw, zapewnieniem kontrahentom finansowania swoich projektów i inwestycji ze środków zewnętrznych, wykorzystywaniem specjalistycznej wiedzy biegłych w analizach projektów przy zachowaniu  gwarancji prywatności .

Gwarantuję zrealizowanie potrzeb finansowo-prawnych  dla najbardziej wymagających Klientów kierując się Bezpieczeństwem , Innowacją i Dyskrecją .

W zakresie kompetencji jest m.in.:

  • nadzorowanie i koordynowanie działań operacyjnych wszystkich działów
  • planowanie i opracowywanie wizji i strategii rozwoju firmy
  • nadzorowanie i realizowanie celów oraz polityki przedsiębiorstwa
  • opracowywanie oraz wdrażanie zmian organizacyjnych służących rozwojowi firmy
  • dostosowywanie przedsiębiorstwa do warunków rynkowych
  • optymalizowanie i zarządzanie zasobami i kosztami firmy
  • nadzorowanie tworzenia planów szkoleń i planów rozwoju zawodowego
  • analiza raportów z działalności przedsiębiorstwa
  • kreowanie i dbanie o utrzymanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa
  • reprezentowanie firmy na spotkaniach z przedstawicielami  firm i instytucjami administracji publicznej

1

Renata Piętka

Radca Prawny
Dział Prawno-Podatkowy
e-mail: renata.pietka@ofp.com.pl

Jestem radcą prawnym i w OFP mam zaszczyt nadzorować  grupę specjalistów Działu Prawno – Podatkowego. Od ponad 12 lat wspomagam przedsiębiorców w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań prawnych szytych na miarę możliwości klienta lub dziedziny gospodarki z uwzględnieniem  zmieniających się przepisów prawnych. Specjalizuję się w sprawach upadłościowych, gospodarczych, handlowych i cywilnych. Najbardziej pasjonują mnie przekształcenia i przejęcia spółek, upadłości i restrukturyzacje, prawne aspekty wprowadzania podmiotów na giełdę w tym alternatywny rynek New Connect, jak również  bieżąca obsługa firm i korporacji. Na przestrzeni lat obsługę prawną świadczyłam głównie dla firm z branż m.in.: FMCG, budowlanej (w tym deweloperskiej), gastronomicznej, transportowej, spedycyjnej.   

Dbam o dobro moich klientów wszelkimi możliwymi praktykami z uwzględnieniem dostępnych przepisów prawnych i zdobytym wieloletnim doświadczeniem.

W zakresie obowiązków Działu Prawno- Podatkowego jest m.in.:

  • analiza sytuacji prawnej i finansowej przyszłego upadłego
  • mediacje z wierzycielami  oraz sporządzanie wniosku o upadłość
  • opieka w trakcie postępowania upadłościowego
  • pomoc w przygotowaniu i wdrożeniu planu restrukturyzacji przedsiębiorstwa
  • negocjowanie kontraktów zarówno pod względem prawnym jak i finansowym
  • analiza, tworzenie i opiniowanie umów oraz regulaminów wewnętrznych i aktów spółek
  • tworzenie podmiotów dopasowanych do potrzeb klienta
  • realizacja procesu przekształceń spółek prawa handlowego
  • nadzór prawno-podatkowy nad przedsiębiorstwem klienta wraz Działem Finansowo- Podatkowym
  • reprezentowanie przed sądami, bankami, syndykami, wierzycielami , komornikami, ZUS, US i innymi organami administracji publicznej

2

Anita Dębicka

Dział Finansowo-Podatkowy
e-mail: anita.debicka@ofp.com.pl

W OFP mam zaszczyt nadzorować  grupę specjalistów działu Finansowo – Podatkowego. Posiadam ponad 15-letnie doświadczenie w kształtowaniu i realizowaniu strategii finansowej firm.  W swojej karierze zawodowej zajmowałam stanowiska  zarządcze najczęściej w spółkach z wielokrotnie odrębnych dziedzin gospodarki. Dzięki różnorodności oraz niejednokrotnie kreatywności moich pracodawców miałam do czynienia z niemal każdą specyfiką finansowo – podatkową występującą w naszym kraju. Najczęściej optymalizowałam strukturę kosztów przedsiębiorstw przy zachowaniu jego stabilizacji oraz płynności  finansowej. Ponadto przygotowywałam i analizowałam sprawozdania finansowe i raporty dla banków, inwestorów jak również instytucji finansujących.

Wszelkie powierzone zadania wykonuję sumiennie z jak największą  korzyścią dla zleceniodawcy.

W zakresie obowiązków Działu Finansowo – Podatkowego jest m.in.:

  • kształtowanie i realizacja strategii finansowej firm
  • przygotowanie i analiza sprawozdań finansowych i raportów dla inwestorów i instytucji finansujących
  • wdrożenie planu zapewnienia płynności finansowej firmy
  • współpraca z bankami i instytucjami finansowymi
  • optymalizowanie struktury kosztów i poziomu majątku obrotowego firmy
  • ocena projektów inwestycyjnych firm
  • kształtowanie realizacji strategii finansowej firm
  • negocjacje umów finansowych i handlowych firmy
  • przygotowaniem spółki pod względem finansowo- podatkowym do sprzedaży
  • przygotowanie planu optymalizacji podatkowej  przy udziale Działu Prawo- Podatkowego

pawel-domzala

Paweł Domzała

Dział Wycen
e-mail: pawel.domzala@ofp.com.pl

W OFP mam zaszczyt nadzorować grupę specjalistów z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie szacowania wartości nieruchomości, majątku ruchomego, a także wartości niematerialnych i prawnych. Jestem członkiem Zarządu Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, a także Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz wykładowcą w renomowanej placówce – Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Doświadczenie blisko dziesięcioletniej pracy dla najstarszej polskiej firmy konsultingowej, a w kolejnych latach współpraca z wieloma podmiotami doradczymi pozwala mi na spojrzenie na przedsiębiorstwa także z punktu widzenia prowadzonego biznesu. Wielokrotnie miałem okazję współpracować w czołowymi polskimi przedsiębiorstwami reprezentującymi różnorodne branże, w tym m.in. z sektora stoczniowego, portowego, energetycznego, paliwowego, transportowego, produkcji spożywczej, deweloperskiego, medycznego czy hotelarskiego. Współpraca ta pozwoliła na uzyskanie umiejętności rozróżniania specyfiki wycenianych podmiotów.

Wszelkie ekspertyzy i analizy o wartości sporządzam wyłącznie w sposób obiektywny z zachowaniem poufności przekazywanych danych.

W zakresie obowiązków Działu Wycen jest m.in.:

 • sporządzanie wyceny przedsiębiorstw lub ich części np. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP),
 • sporządzenie wyceny nieruchomości m.in. na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności, kupna-sprzedaży, sprawozdawczości finansowej lub też podatkowe,
 • sporządzanie wyceny maszyn i urządzeń,
 • sporządzanie wyceny wartości niematerialnych i prawnych, w tym wartości znaków, licencji, know-how,
 • sporządzanie wyceny start-up lub innych przedsięwzięć rozwojowych,
 • sporządzanie opracowań i ekspertyz rynku nieruchomości,
 • opracowywanie efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora