Prowadzisz firmę?

Koniecznie sprawdź co nowego przyniósł Nowy Rok!

Wraz z Nowy Rokiem weszło w życie kilka bardzo istotnych z punktu widzenia przedsiębiorcy zmian, zarówno w prawie podatkowym, prawie pracy jak i w prawie gospodarczym. Naszym zdaniem warto się z nimi zapoznać. Poniżej przedstawiamy te najistotniejsze.

Po pierwsze, obniżona została stawka podatku dochodowego od osób prawnych. Dotychczas wynosiła ona 19 %, a od 1 stycznia 2017 roku dla małych firm i tych, które rozpoczynają działalność – w roku, w którym ją zaczęły- wynosi już 15 %.

Po drugie, każda jednorazowa wartość transakcji, która przekracza 15 tysięcy ZŁOTYCH musi odbyć się za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy i to bez względu na liczbę płatności, które z niej wynikają (dotychczas kwota ta wynosiła 15 tysięcy euro)- oznacza to, że kwota ta została zmniejszona aż czterokrotnie. Obecnie, zwykła transakcja u notariusza może okazać się problematyczna.

Po trzecie, została wprowadzona minimalna stawka godzinowa dla osób pracujących na podstawie umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług, jeżeli zastosowanie do niej mają przepisy o zleceniu. Od początku roku wynosi ona 13 złotych brutto. Nowa regulacja ma zapobiec nadużywaniu tych umów przez pracodawców. Ponadto, podwyższono minimalne wynagrodzenie za pracę. Przypomnijmy, że w 2016 roku wynosiło ono 1850 złotych brutto, a obecnie ustalono je w wysokości 2000 złotych brutto.

Kolejnymi istotnymi zmianami, które weszły w życie od 1 stycznia 2017 roku są zmiany dotyczące wydawania świadectw pracy. Obecnie, pracodawca ma obowiązek wydania świadectwa pracy pracownikowi, którego nie ma zamiaru ponownie zatrudniać- w ciągu 7 dni, natomiast jeżeli będzie kontynuował zatrudnienie, wówczas wyda je tylko na wniosek pracownika.

Ponadto, wprowadzone zostały rozwiązania, które mają poprawić otoczenie prawne przedsiębiorców poprzez zredukowanie obowiązków administracyjnych dla osób, które prowadzą firmy. Są to między innymi:

  • możliwość złożenia skargi do sądu na przewlekłość kontroli, zakaz przeprowadzania ponownej kontroli w tej samej sprawie przez ten sam organ,
  • podniesienie limitu przychodów netto, od którego powstanie obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych do 2 milionów euro (wcześniej 1,2 miliona euro),
  • wzrost maksymalnego progu przychodów, który uprawnia do korzystania z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych -obecnie wynosi 250 tysięcy euro (dotychczas 150 tysięcy euro),
  • przedsiębiorca nie jest narażony na karę, jeżeli zastosował utrwaloną praktykę interpretacyjną zamiast wystąpić o interpretację indywidualną przepisów.

Warto wiedzieć także, że obecnie, zgodnie z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych, zgłoszenie znaku towarowego dokonywane jest w formie podania. W sytuacji, gdy zgłaszamy znak towarowy dźwiękowy, nagranie tego dźwięku dołącza się w dwóch egzemplarzach.

W dodatku, w zakresie właściwości wyrobów budowlanych, zgodnie z nowym wymogiem, który wszedł w życie od 1 stycznia 2017 roku, producent musi zadeklarować te właściwości poprzez wyrażenie poziomu, klasy lub w sposób opisowy, na podstawie oceny i weryfikacji ich stałości, która przeprowadzona jest zgodnie z krajowym systemem właściwym dla tego wyrobu i jego zastosowania.

Już wkrótce: Co nowego w prawie w Nowym Roku?- II część.

(autor zespół Kancelarii Radcy Prawnego Renata Piętka www.pskancelaria.pl )