Czy możliwe jest ogłoszenie upadłości dla przedsiębiorcy, który zmarł?

O tym jakie są przesłanki oraz kto jest zobowiązany złożyć wniosek o upadłość przeczytasz w artykule Złożenie wniosku o upadłość. O tym jakie elementy powinien zawierać prawidłowo sporządzony wniosek przeczytasz w Elementy wniosku o upadłość, natomiast o tym jakie są etapy postępowania upadłościowego zapoznasz się we wpisie Etapy postępowania upadłościowego. O skutkach postępowania upadłościowego pisaliśmy w artykułach Skutki wydania postanowienia o upadłości cz. 1 i Skutki wydania postanowienia o upadłości cz. 2

W razie śmierci przedsiębiorcy można ogłosić jego upadłość, jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony w terminie roku od dnia jego śmierci. Jest to termin, który nie podlega przywróceniu ani przedłużeniu, a po jego upływie prawo żądania ogłoszenia upadłości wygasa.

W takim przypadku wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć:

  • wierzyciel
  • spadkobierca
  • małżonek
  • każde z dzieci lub rodziców zmarłego, chociażby nie dziedziczyli po nim spadku.

Wspomniane prawo złożenia wniosku o upadłość nie przysługuje np. byłemu małżonkowi, wykonawcy testamentu, kuratorowi spadku, małżonkowi w separacji.

Należy zaznaczyć, że taki wniosek o ogłoszenie upadłości można złożyć jedynie w przypadku, gdy na skutek śmierci przedsiębiorcy dojdzie do niewypłacalności przedsiębiorstwa lub gdy z chwilą jego śmierci stan taki istnieje.

Postępowanie upadłościowe w wypadku ogłoszenia upadłości zmarłego dłużnika pełni funkcję skracającą drogę wierzycieli do zaspokojenia się z majątku dłużnika. Gdyby nie ten przepis – konieczne byłyby uzyskanie stwierdzenia nabycia spadku i późniejsza egzekucja prowadzona przeciw spadkobiercom. Byłaby to procedura bardzo czasochłonna, a przy sprzeciwach ze strony spadkobierców trudna do przeprowadzenia. Ustawodawca słusznie zatem przewidział upadłość jako metodę zaspokojenia wierzycieli z majątku dłużnika – bez potrzeby przeprowadzania postępowania spadkowego na ich potrzeby.

Jeżeli po zaspokojeniu wszystkich wierzycieli pozostaje jakiś majątek – podlega on wydaniu osobom uprawnionym, czyli w tym wypadku spadkobiercom dłużnika. Wydającym majątek jest syndyk, a o uprawnieniu do odebrania majątku z jego rąk decyduje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wraz z umownym bądź sądowym działem spadku.

Uprawnienie spadkobierców oraz dzieci i rodziców zmarłego przedsiębiorcy do wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości ma charakter zabezpieczający. Umożliwia im, przy jednoczesnym złożeniu oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, nieangażowanie się (osobiste i majątkowe) w procedury ustalania majątku i zaspokajania wierzycieli.

Zastanawiasz się nad restrukturyzacją bądź złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości?

Nasi eksperci mogą Ci pomóc! Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych i po przeanalizowaniu Twojej sytuacji dobierzemy odpowiednie rozwiązania. Zapraszamy do współpracy.