Kontynuujemy cykl artykułów o niewypłacalności przedsiębiorstw. Pisaliśmy już jakie mogą być jej przyczyny wewnętrzne, przyczyny zewnętrzne, a także o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Dziś skupimy się na sytuacji, w której przedsiębiorca nie posiada majątku.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe, upadłość przedsiębiorcy zmierza do maksymalnego zaspokojenia wierzycieli. Z uwagi na ten przepis, konieczne jest posiadanie wystarczającego majątku na przeprowadzenie procedury upadłościowej od początku do końca. Jeżeli przedsiębiorca nie posiada żadnego majątku lub ten, który ma jest znikomy, to sąd ma obowiązek oddalić wniosek o upadłość.

Powyższa reguła nie powinna jednak budzić większych obaw przedsiębiorców, czy członków zarządu spółek, ponieważ w ich gestii leży jedynie skuteczne złożenie wniosku o upadłość. Art. 21 ustawy wyraźnie wskazuje, że dłużnik jest zobowiązany do złożenia wniosku, a nie do przeprowadzenia postępowania do końca.

Oddalenie wniosku o upadłość przedsiębiorcy, gdy brak majątku na koszty postępowania

To przypadek tzw. ubóstwa masy. To najważniejsza różnica pomiędzy upadłością przedsiębiorcy i upadłością konsumencką. Gdy sąd oddali złożony wniosek o upadłość przedsiębiorcy konieczne jest wykreślenie działalności gospodarczej z rejestru przedsiębiorców CEIDG, a następnie złożenie odrębnego wniosku o upadłość konsumencką. Tylko w takim przypadku nie grożą konsekwencje, które opisaliśmy w artykule Konsekwencje braku złożenia wniosku o upadłość. Były przedsiębiorca uzyskuje konsumencką zdolność upadłościową już następnego dnia po wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców. Z dniem 1 stycznia 2016 r. nie istnieje już konieczność upływu okresu 1 roku od chwili zamknięcia działalności gospodarczej.

Posiadasz problemy finansowe?

Twoja firma ma problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań?

Zastanawiasz się nad złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości bądź o restrukturyzację?

Nasi eksperci mogą Ci pomóc! Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych i po przeanalizowaniu Twojej sytuacji dobierzemy odpowiednie rozwiązania. Zapraszamy do współpracy!